Láthatatlan transzferek: Ki adja és ki kapja a háztartási munkát?

Gál Róbert Iván, Szabó Endre, Vargha Lili

Absztrakt


A 2009/2010-es időmérleg adatai alapján megvizsgáljuk a háztartásban végzett nem fizetett munka, illetve az e munka révén előállított javak és szolgáltatások fogyasztásának koreloszlásait nemek szerint. Kis leegyszerűsítéssel elvégezzük a háztartásgazdaságot leíró háztartási szatellitszámla elsődleges demográfiai elemzését. Eredményeink a férfiak és nők közötti munkamegosztás jól dokumentált különbségeit pontosítják. A női korprofilra sokkal erőteljesebben jellemző a kétcsúcspontú eloszlás. A nemek közötti különbség a gyermeknevelési életkorokban a legnagyobb, de minden 10 évesnél idősebb korcsoportban jelen van. Mindezt figyelembe véve, a háztartáson belüli időtranszferek igazi nyertesei nem a nemek, hanem a korcsoportok közötti újraelosztásban keresendők. A 30 és 53 év közötti férfiak nettó nyújtói és nem kedvezményezettjei az időtranszfereknek. Egy átlagos 54 év feletti férfi 1,3 havi keresetnek megfelelő értékű időtranszfert kap – egy átlagos gyermek azonban 0 és 17 év között 5,6 havi keresetnyit. A háztartásgazdaság nem csak nemek között, hanem életkorok között mozgat transzfereket.

Kulcsszavak


időmérleg; nemzeti időtranszfer számla; nem fizetett háztartási munka

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21543/Dem.60.4.1

ISSN 2498-6496 (Online) / ISSN 0011-8249 (Nyomtatott)

© Népességtudományi Kutatóintézet