Információk

A legfontosabbak:

  • A Demográfia folyóirat magyar kiadása a tágan vett népesedési kérdéskörhöz, demográfiai problémákhoz kapcsolódó tudományos cikkeket közöl, magyar nyelven. A cikkek tudományos elemzések, módszertani megközelítésű vagy egy-egy tudományterület helyzetével foglalkozó írások, illetve szakirodalmi áttekintések egyaránt lehetnek. A lap közöl mind kvantitatív, mind kvalitatív elemzéseket.

  • A közlés egyetlen és kizárólagos feltétele a benyújtott írás szakmai színvonala, amelyet első körben a szerkesztőség ítél meg, majd pozitív elbírálás esetén két független szakértő írásban értékel. A folyóiratban 2019 óta két bírálati eljárásrend (hagyományos, gyors) működik. A két bírálati eljárásrend részletes leírása megtalálható a Szerzői útmutató menüpontban.

  • Szabad fozzáférés, ingyenes  publikálás: A Demográfia online változata szabad hozzáférésű, vagyis a közzétett cikkek, tanulmányok szabadon és ingyenesen letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatók az eredeti forrás pontos megjelölésével. A cikkek szabad hozzáférése ellenére a folyóirat a szerzők számára semmilyen közvetett vagy közvetlen publikációs költséget nem számol fel.

A folyóiratról

A Demográfia évente négyszer megjelenő magyar nyelvű népesedéstudományi folyóirat, amely megfelel a legmagasabb tudományos normáknak. A folyóirat besorolása az MTA Demográfiai Bizottságában és Szociológia Bizottságában „A” kategória; a Gazdaságtudományi Bizottságban és a Regionális Tudományos Bizottságban „B” kategória.

Folyóiratunk a szűken vett demográfia mellett a szociológia, szociálpolitika, társadalomtörténet, közgazdaság-, orvos-, néprajz-, földrajz- és jogtudomány mindazon területeiről közöl írásokat, amelyek a népesedés kérdésköréhez kapcsolódnak. A Demográfia az egyetlen olyan magyar nyelvű társadalomtudományi szakfolyóirat, amely elsősorban a népesedési kérdésekkel kapcsolatos cikkeket jelentet meg. Főként empirikus tanulmányokat közlünk, de teret adunk a témakörbe illeszkedő elméleti írásoknak és módszertani tanulmányoknak, valamint könyvekről, folyóirat tematikus számokról szóló recenzióknak is.

A nyomtatott kiadvány megrendelése

A folyóirat nyomtatott változata az alábbi Megrendelőlap kitöltésével és postai vagy szkennelt formában történő a szerkesztőségbe való eljuttatásával rendelhető meg. Az éves előfizetés díja 4000 Ft.

Támogatóink

Magyar Tudományos Akadémia

Népesedési Kutatások Alapítvány

A folyóirat története

A Demográfia folyóirat hazánk egyik legrégibb társadalomtudományi szakfolyóirata, 1958-ban jelent meg először, akkor a Központi Statisztikai Hivatal gondozásában. Az alapítói Acsádi György, Barsy Gyula, Erdei Ferenc, Hahn Géza, Huszár István, Klinger András, Melly József, Péter György (a Szerkesztő Bizottság elnöke), Szabady Egon (felelős szerkesztő), Thirring Lajos és Vincze István voltak, akik közül többen évtizedekig dolgoztak a Szerkesztő Bizottságban. A beköszöntőben így írtak a Demográfia céljáról: „Új folyóirattal jelentkezünk. Olyan folyóirattal, mely társadalmunkat közvetlenül érintő, mégis eddig kellő figyelemben nem részesített emberi életfolyamatok és népességi sajátosságok tudományos vizsgálatával kíván foglalkozni.” A folyóirat nemzetközi jelentőségét nagyban növelte, hogy az 1960-as és az 1970-es években szinte az egyetlen, magas tudományos mércéknek megfelelő demográfiai szakfolyóirat volt a szocialista táborban, amely ráadásul a 60-as években szisztematikusan közölte a többi szocialista ország vezető demográfusainak publikációt is. Emiatt a nyugati államok demográfusai számára a magyar nyelvű Demográfiai folyóirat cikkeinek angol nyelvű feliratokkal ellátott táblái és ábrái, illetve a cikkekhez közölt angol nyelvű, nem ritkán nagyon-nagyon részletes absztraktok egy korszakban igen fontos információforrást jelentettek nemcsak Magyarország, hanem az egész keleti blokk népesedési helyzetéről. Ez az egyedi helyzet aztán a folyóirat számára olyan ismertséget jelentett, amely miatt a világ vezető demográfusai (többek között Hervig Birg, Jan Hoem, Ron Lesthaeghe, Roland Pressat, Alfred Sauvy, Karl Schwarz) közül is többen is eredeti cikket adtak a folyóiratnak. Mivel a legtöbb társadalomtudománynak, illetve az orvostudománynak is vannak demográfiai aspektusai, a Demográfiai folyóirat – sikeresebb korszakaiban – olyan magyar nyelvű interdiszciplináris gyűjtőfolyóiratként működött, ahol szívesen jelentették meg a népesedési kérdéseket érintő tanulmányaikat a legkülönbözőbb tudományágak képviselői. Többek között a folyóirat szerzője volt Andorka Rudolf, Czeizel Endre, Fügedi Erik, Gyáni Gábor, Granasztói György, Erdei Ferenc, Hofer Tamás, Nemeskéri János, Kemény István, Kopp Mária, Ranschburg Jenő, Somlai Péter, Szelényi Iván. A Demográfia fennmaradásán és sikerén az eltelt évtizedek alatt számos szakember dolgozott. Az alapítást követő harmadik évben, 1961-ben a szerkesztőség kiegészült a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságával, 1990-től pedig a Népességtudományi Kutatóintézet jegyzi a periodikát.