• Nyomtatás

Eredmények

Az adatelemzés eredményeiből számtalan publikáció született az utóbbi években. Magyarországon és külföldön egyaránt jelentek meg cikkek tudományos folyóiratokban, a Népességtudományi Kutatóintézet számos kiadványában használta az adatokat, és a legérdekesebb eredményeket a nagyközönség számára is érhető formában közzétette. A kutatás eredményei ezen túl beépültek több államigazgatási háttéranyagba, javaslatba a család és szociálpolitika, népesedéspolitika és a foglalkoztatáspolitika területén.

Válogatás azon publikációinkból, melyek válaszadóink és a nagyközönség számára a legérdekesebbek lehetnek.

Kiküldött tájékoztató    Népesedési hírlevél     Népesedési hírlevél  

  Demográfiai Portré 2015    Research Highlights no. 29    GGP hírlevél 2016. október

 

Válogatott intézeti publikációk

2002 és 2008 között az NKI Műhelytanulmányok sorozata volt a kutatás fontosabb eredményeinek elsődleges publikációs helye.

Monostori Judit (2013): Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága. Socio.hu, 3. szám.

Kapitány Balázs (2012): "Látogató párkapcsolatok" Magyarországon. Szociológiai Szemle, 22. évf. 1. szám, 4-29.

Murinkó Lívia (2012): A gyermekkori család összetételének szerepe a szülői ház partnerrel vagy partner nélkül történő elhagyásában Magyarországon. Demográfia, 55. évf. 2-3. szám, 169-229.

Blaskó  Zsuzsa (2010): Meddig maradjon otthon az anya? Esély, 3. szám, 89-116.

S. Molnár Edit (2010): Párkapcsolat létesítését/megszüntetését érintő magatartási normák változásának megfigyelése. Demográfia, 53. évf. 2-3. szám, 234-276.

Pongrácz Tiborné - Murinkó Lívia (2009): Háztartási munkamegosztás. Azonosságok és különbségek Európában. In Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről. TÁRKI, Budapest. 95-116.

Földházi Erzsébet (2008): Az első házasság felbomlása - eseménytörténeti elemzés. Demográfia, 51. évf. 1. szám, 79-111.