Az idős szülőknek nyújtott nem anyagi segítség - Magyarország európai összehasonlításban

  • Medgyesi Márton
Kulcsszavak: családi szolidaritás, idősgondozási rezsimek, SHARE

Absztrakt

Idősödő népességű országokban különösen fontos a családi szolidaritás mintázatainak vizsgálata és mozgatóinak megértése. Ebben a tanulmányban a felnőtt gyermekek által idős szüleiknek nyújtott nem anyagi segítséget (a gondozásban, a háztartási munkákban) vizsgálom Magyarországon, ahol az állam részvétele az idősek gondozásában viszonylag kismértékű. A tanulmány egyik célja, hogy elhelyezze Magyarországot az európai transzferrezsimekben, másik célja pedig, hogy megvizsgálja az idős szülőknek nyújtott segítség meghatározóit. Az elemzést a SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) kutatás 2011-es adatain végeztem, amely az 50 éves vagy idősebb népesség életkörülményeinek alakulását vizsgálja európai összehasonlításban. Az adatbázis lehetővé teszi, hogy kontrolláljuk mind az idős szülők és háztartásuk, mind pedig a felnőtt gyermekek jellemzőit. A többváltozós elemzés eredménye szerint a szülőknek nyújtott segítség előfordulása gyakoribb, ha az idős szülő jobban rászorul a segítségre (egyedülálló, beteg), viszont csökken a gyermek és a szülő lakóhelye közötti távolsággal. Az alkalmi segítség előfordulása növekszik, ha az idős szülők is segítik a gyermekeiket anyagi vagy egyéb transzferekkel. A kelet-európai országok (köztük Magyarország) esetében a rendszeres segítség előfordulása európai összehasonlításban relatíve magas, míg az alkalmi segítség esetében heterogén ez az országcsoport.

Megjelent
2017-01-23
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok