• Nyomtatás

PAKOT LEVENTE
tudományos munkatárs

KUTATÁSI TERÜLETEK
 - történeti demográfia
 - családtörténet
 - demográfiai átmenet
 - történeti életút-elemzések


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: pakot@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6843


Önéletrajz

LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Kovács Katalin – Pakot Levente (2020): Influenzához kapcsolódó halálozás 2009/2010 és 2016/2017 között Magyarországon [Influenza-associated mortality in Hungary between 2009/2010 and 2016/2017]. Orvosi Hetilap, 161(23), pp. 962 – 970. https://doi.org/10.1556/650.2020.31725

Őri Péter – Pakot Levente (2019). Házasodás Erdélyben – Maros és Szilágy megye 1869-ben. In Tőtős Áron – K. Markaly Aranka – Koloh Gábor – Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 169–186.

Pakot Levente (2018): Gazdasági stressz és gyermekhalandóság székelyföldi falvakban, 1840-1914. In Egyed Emese – Fejér Tamás (szerk.): Certamen V. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 231-246.

Őri Péter - Pakot Levente (2016): Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon: A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 65. 164-192.

Pakot Levente (2016): Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 63. 130-157.

Pakot Levente (2013): Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19-20. századi Székelyföldön. KSH NKI Kutatási Jelentések 95. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Pakot Levente (2010): Csecsemőhalandóság székelyföldi rurális közösségekben. Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva, 1838–1940. Demográfia, 53. évf. 4. szám. 406–436. 

Pakot Levente (2009): Megözvegyülés és újraházasodás székelyföldi rurális közösségekben, 1840–1930. Demográfia, 52. évf. 1. sz. p. 55–88.

 

Összes magyar nyelvű publikáció

 

 Önálló könyvek

Pakot Levente (2013): Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19-20. századi Székelyföldön. Kutatási Jelentések 95. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Pakot Levente (2004): STUD Statisztikai Tudósító 1933-1944. I-II. KSH Levéltár, Budapest.

 

 Cikkek, tanulmányok

Kovács Katalin – Pakot Levente (2020): Influenzához kapcsolódó halálozás 2009/2010 és 2016/2017 között Magyarországon [Influenza-associated mortality in Hungary between 2009/2010 and 2016/2017]. Orvosi Hetilap, 161(23), pp. 962 – 970. https://doi.org/10.1556/650.2020.31725

Őri Péter – Pakot Levente (2019):  Házasodás Erdélyben – Maros és Szilágy megye 1869-ben. In Tőtős Áron – K. Markaly Aranka – Koloh Gábor – Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 169–186.

Pakot Levente (2018): Gazdasági stressz és gyermekhalandóság székelyföldi falvakban, 1840-1914. In Egyed Emese – Fejér Tamás (szerk.): Certamen V. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 231-246.

Őri Péter - Pakot Levente (2016): Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon: A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 65. 164-192.

Pakot Levente (2016): Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 63. 130-157.

Pakot Levente (2016): Székelyföld népessége a 18. században. In: Egyed Ákos, Hermann Gusztáv Mihály, Oborni Teréz (szerk.): Székelyföld története, II. kötet: 1562-1867. 735 p. Székelyudvarhely: MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Haáz Rezső Múzeum, 339-348.

Pakot Levente (2016): Demográfiai folyamatok. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (szerk.): Székelyföld története 1867-1990, III. kötet. Székelyudvarhely: MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Haáz Rezső Múzeum,  104-124.

Lakatos Sándor - Pakot Levente (2016): Közösségi normák és házasságon kívüli születések: Udvarhelyszéki falvak a 19. században. ACTA - Csíki Székely Múzeum Évkönyve 11-12., 119-132.

Őri Péter - Pakot Levente (2015): Termékenységi átmenet mikro-perspektívából 1970-es retrospektív adatok alapján. Demográfia 58(2-3), 117-144.

Pakot Levente (2015): Rokoni kapcsolatháló a Székelyföldön a 19. század második felében. In: A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2014-2015 évkönyve. 53 p. Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum, 577-592.

Pakot Levente (2014): Gyermekvállalás a demográfiai átmenet idején Nyugat-Dunántúlon. 1970-es retrospektív termékenységi adatok mikro-demográfiai elemzése. In Őri Péter (szerk.): Szám-(és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2014. 247–270.

Pakot Levente (2013): Családok és nemzedékek: székelyföldi falvak népességének demográfiai reprodukciója a 19. század második és a 20. század első felében. Acta Siculica: A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve 2012–2013. Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe, p. 709–719.

Pakot Levente (2012): Családok és háztartások két székelyföldi településen a 19. század második felében. Demográfia, 55(4), p. 268–291.

Pakot Levente (2011): Halandósági válságok székelyföldi rurális közösségekben: Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva, 1838-1914. In: Katona Csaba (szerk.): Gödörből gödörbe: Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Vas Megyei Levéltár, Szombathely, p. 25–56.

Pakot Levente (2010): Csecsemőhalandóság székelyföldi rurális közösségekben. Szentegyházasfalva és Kápolnásfalva, 1838–1940. Demográfia, 53(4), p. 406–436.

Pakot Levente (2010): Az 1880-as népszámlálás. A hivatalos nemzetiségi statisztika intézményesülésének kezdetei a dualizmus kori Magyarországon. In Albert Réka – Czoch Gábor – Erdősi Péter (szerk.): Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon. Atelier Könyvtár, H. n., p. 335–376.

Pakot Levente (2010): Életút-vizsgálatok és léptékváltás a család- és népességtörténeti kutatásokban. In Papp Gábor – Szijártó M. István (szerk.): Mikrotörténelem másodfokon. L'Harmattan, Budapest, p. 259–278.

Pakot Levente (2009): Megözvegyülés és újraházasodás székelyföldi rurális közösségekben, 1840–1930. Demográfia, 52(1), p. 55–88.

Pakot Levente (2008): A 2000. évi amerikai népszámlálás jellegzetességei és kihatása az amerikai magyarok számbavételére. In Papp Z. Attila (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Regio, Budapest, p. 354–402.

Pakot Levente (2008): Népesedési folyamatok és a demográfiai viselkedés kistérségi mintái. Udvarhely vármegye a 19. század végén, 20. század elején. In Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.): Történeti demográfiai évkönyv 2006–2008, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 123–155.

Pakot Levente (2006): Az illegitimitás geográfiája. Házasságon kívüli születések négy székelyföldi településen,1775-1850. In Hermann Gusztáv Mihály (szerk.): Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok V . Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, p. 43–73.

Pakot Levente (2006): Házasságkötés a pestis idején. Magyarigen 1738–39. In Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.): Történeti Demográfiai Évkönyv 2005, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 163–188.

Pakot Levente (2003): Szentegyházasfalu népessége, 1728–1914. In Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.): Történeti demográfiai évkönyv 2003, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 237–270.

Pakot Levente (2002): Halálozás és halandóság Szentegyházasfalván (1776–1895). In Hermann Gusztáv Mihály – Róth András Lajos (szerk.): Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok II. Litera, Székelyudvarhely, p. 120–143.

Pakot Levente (2002): Szentegyházasfalva népesedéstörténete a XVIII-XIX. században. Székelyföld, 6(3), p. 81–111.

 

Idegen nyelvű publikációk