Információk

Szabad hozzáférés

A Demográfiai Portré online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket jelenti: - A honlapon közzé tett cikkek, tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével. - Minden, a Demográfiai Portréban publikált cikk, tanulmány (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk adatbázisokban teljesen ingyenesen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik. Fontos megjegyzés: A cikkek tanulmányok jogai a kiadó tulajdonában vannak, így azok máshol (weboldal, CD, vagy bármilyen más digitális forrás) történő megjelentetése csak a kiadó előzetes engedélyével lehetséges.

 

A folyóiratról

Az intézet 2009-ben indította útjára a Demográfiai Portré - Jelentés a magyar népesség helyzetéről című kötet sorozatát, amely 3 évente kerül publikálásra. A kiadványban az NKI kutatói a demográfia különböző területeivel, kérdéseivel foglalkoznak rövid és közérthető formában. Főbb témakörei: párkapcsolatok, válás, családszerkezet, gyermekvállalás, gyermeknevelés, munkavállalás, családtámogatás, halandóság, öregedés, nyugdíjazás, belföldi és nemzetközi vándorlás, népesség szerkezete és népsségelőreszámítás.

 

A Népességtudományi Kutatóintézetről

A KUTATÓINTÉZET: A kedvezőtlen népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az európai társadalmak öregedése, az alacsony termékenység, a magas hazai halandóság, az egyre intenzívebbé váló migráció, az egyes települések és régiók radikálisan megváltozó népességmegtartó ereje olyan demográfiai problémák, amelyekkel nem csak a jelenben szembesülünk, de a trendek ismeretében várhatóan a jövőnket is növekvő mértékben formálják.
A népesedési folyamatok megismeréséhez az NKI az alábbi tevékenységekkel járul hozzá:
· alapvető népesedési folyamatok kutatása: termékenység,
házasságkötés és párkapcsolatok, válás, halandóság, vándorlás
· a népesség strukturális jellemzőinek vizsgálata: az öregedő
társadalom problémái, a családi státusz-váltások feltérképezése, területi elhelyezkedés, iskolázottság, gazdasági aktivitás, speciális népességcsoportok
· egyes demográfiai események társadalmi megítélésének
vizsgálata: családdal, nemi szerepekkel kapcsolatos értékek;
női munkavállalás, a nők munkaerő-piaci helyzete
· történeti demográfia: népesedési folyamatok a 18-20. században, mikro-demográfiai kutatások
· elemzések, tanulmányok készítése társadalompolitikai döntések előkészítéséhez
· család- és népesedéspolitikai tervezetek összeállítása
· oktatás, ismeretterjesztés

TÖRTÉNETÜNK: Az NKI jogelődjét, a Népességtudományi Kutató Csoportot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Demográfiai Elnökségi Bizottságának kezdeményezésére a KSH elnöke alapította. A kutatócsoport 1963-ban kezdte meg működését; ezt tekintjük
az NKI születési évének. A csoport 1967-ben kapott intézeti rangot, neve 1968. január 1-jétől KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

ANYAINTÉZMÉNYÜNK: Az Intézet felügyeleti szerve a Központi Statisztikai Hivatal, melynek munkatársaival számos területen, így a népesedési és társadalomstatisztikai elemzésekben, módszertani fejlesztésekben működünk együtt. A KSH biztosítja az NKI működésének
infrastruktúráját.

A Népességtudományi Kutatóintézet számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vesz részt, több magyar és angol nyelvű kiadvánnyal rendelkezik.

 

A kiadvány megrendelése

A honlapon közzé tett tanulmányok szabadon hozzáférhetőek. A kötetek megrendelhetők az nki@demografia.hu e-mail címen, vagy előzetes egyeztetést követően megvásárolhatóak a szerkesztőségben:

KSH Népességtudományi Kutatóintézet
Budapest, 1024 Buday László utca 1-3.