Szerzőknek szóló információk

A Demográfia című folyóiratban lehetőség van publikálásra. Folyóiratunk a szűken vett demográfia mellett a szociológia, szociálpolitika, társadalomtörténet, közgazdaság-, orvos-, néprajz-, földrajz- és jogtudomány mindazon területeiről közöl írásokat, amelyek a népesedés kérdésköréhez kapcsolódnak. Elsősorban empirikus tanulmányokat várunk, de teret adunk a témakörbe illeszkedő elméleti írásoknak és módszertani tanulmányoknak, valamint recenzióknak is. Közlünk angol nyelven már megjelent, de magyarul még nem publikált tanulmányokat is. A publikációs lehetőségről további információ a Szerzői útmutatóban található.