A párkapcsolattal való elégedettség időbeli alakulása: lehetséges pályák és befolyásoló tényezők

  • Erát Dávid

Absztrakt

Jelen tanulmány a magyar nők és férfiak párkapcsolattal való elégedettségének időbeli változását, valamint az arra potenciálisan befolyással bíró tényezők hatását vizsgálja. A kutatás csoportalapú pályaelemzést alkalmaz, az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1–4. hullámának (2001/2002–2012/2013) felhasználásával. A pályaelemzés során a párkapcsolati minőség időbeli alakulásában mutatkozó, egymástól elkülönülő csoportok azonosíthatók, rámutatva a nemek átlagos trendjei mögötti heterogenitásra. A párkapcsolattal való elégedettség tekintetében a nők esetében egy magas (57%) és egy alacsony (43%) pályával rendelkező csoport, míg a férfiak tekintetében szintén egy magas (54%), valamint egy közepes (46%) pálya azonosítható, ugyanakkor mind a négy csoportra jellemző az elégedettség kezdeti csökkenése. A nők esetében az alacsony csoporthoz tartozást valószínűsítette a szülők válása, az élettársi kapcsolatban élés, a vitás konfliktuskezelési szokások, az anyagi nélkülözés gyakorisága és az egyedüli kenyérkeresői szerep, viszont csökkentette az élve született gyermekek száma, valamint a tradicionális vagy homogám relatív státuszhelyzet a kapcsolatban. A férfiak párkapcsolattal valóelégedettségét a nőkkel egyező irányban határozta meg a szülők válása, a kapcsolat típusa, valamint a konfliktuskezelés módja, ugyanakkor az anyagi helyzethez és a státuszhoz kötődő változók egyike sem volt szignifikáns hatással.

Megjelent
2020-03-04
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok