Szemle: Váradi Monika Mária (szerk.): Migráció alulnézetből

  • Gábriel Dóra
Kulcsszavak: migráció

Absztrakt

A Migráció alulnézetből című tanulmánykötet egy magyarországi empirikus vizsgálatra épül, amely a helyiek élethelyzeteit, migrációjuk jellemvonásait, valamint a migrációs iparág komplex mechanizmusait elemzi. A kötet négy kutató (Váradi Monika Mária, Durst Judit, Virág Tünde, Németh Krisztina) összesen hét tanulmányát tartalmazza, amelyből kettő a romák migrációjával, öt pedig a vizsgált terepeken élők vándorlásának kérdéskörével foglalkozik.
Folyóirat szám
Rovat
Szemle