Vélemények a házasságról és az élettársi kapcsolatról Magyarországon a rendszerváltást követő 25 évben

  • Rohr Adél
Kulcsszavak: házasság, élettársi kapcsolat, párkapcsolat, attitűdök

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy bemutassa a házassággal és az élettársi kapcsolattal összefüggő vélemények alakulását Magyarországon. Az elemzés során rámutatunk arra, hogy ugyan az elmúlt évtizedekben az élettársi kapcsolatokat a társadalom elfogadja, a házasság szerepe pedig csökkent, a többség továbbra is a házasságot tartja ideálisnak hosszú távon. Az elemzés során kitérünk arra is, hogy a fontosabb demográfiai, társadalmi jellemzők, különösen a családi állapot és a párkapcsolati helyzet milyen hatással vannak az élettársi kapcsolatok megítélésére, mely demográfiai csoportok támogatóbbak a házasság nélküli együttélésekkel szemben. Eredményeink szerint az életkornak, a párkapcsolati helyzetnek fontos szerepe van a vélemények alakulásában, de a párkapcsolat-történet nem minden esetben befolyásolja a házasságról kialakult nézeteket.
Megjelent
2018-03-12
Rovat
Tanulmányok