Őri Péter publikációi Nyomtatás

Könyvek, önálló kiadványok:

Őri Péter – Pakot Levente (2011): Census and census-like material preserved in the archives of Hungary, Slovakia and Transylvania (Romania), 18-19th centuries. MPIDR Working Paper WP-2011-020, 57 pages (December 2011).
Rostock, Max Planck Institute for Demographic Research

Őri Péter (2007): Demographic Patterns and Transitions in 18–20th Century Hungary. County Pest–Pilis–Solt–Kiskun in the Late 18th and Early 20th Centiries. Working Papers on Population, Family and Welfare, 
no. 10, Demographic Research Institute, Budapest, 2007. 56 o.

Őri Péter (2003): A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírások Pest megyében, 
1774-1783. KSH NKI Kutatási Jelentések 75. KSH NKI, Budapest, 2003. 388 o.

Szerkesztett könyvek:

Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (eds.) (2010): Demographic Portrait of Hungary 2009. Demographic Research Institute, HCSO, Budapest, 2010.

Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.) (2009): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009.

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2008): Történeti demográfiai évkönyv, 2006–2008. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2006): Történeti demográfiai évkönyv, 2005. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2004): Történeti demográfiai évkönyv, 2004. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2003): Történeti demográfiai évkönyv, 2003. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (2002) (szerk.): Történeti demográfiai évkönyv, 2002. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (2001) (szerk.): Történeti demográfiai évkönyv, 2001. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (2000) (szerk.): Történeti demográfiai évkönyv, 2000. Budapest, KSH NKICikkek, tanulmányok:

Őri Péter (2011): Etnikum, felekezet és demográfiai különbségek a 18–19. századi Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye példája. Demográfia, 53. évf. 2010. 4. sz. 373–405.

Őri Péter (2010): „Eseménytörténet” a történeti demográfiában.. In Papp Gábor – Szijártó M. István (szerk.): Mikrotörténelem másodfokon. L’Harmattan, Budapest, 2010. 279–284. 

Kovács Katalin – Őri Péter (2010): Social disparities in mortality. In Monostori, Judit – Őri, Péter – S. Molnár, Edit – Spéder, Zsolt (eds.): Demographic Portrait of Hungary 2009. Demographic Research Institute, HCSO, Budapest, 2010. 51–62.

Kovács Katalin – Őri Péter (2010): Cause-specific mortality. In Monostori, Judit – Őri, Péter – S. Molnár, Edit – Spéder, Zsolt (eds.): Demographic Portrait of Hungary 2009. Demographic Research Institute, HCSO, Budapest, 2010. 63–74.

Kovács Katalin – Őri Péter (2009): Halandósági különbségek. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009. 53–65.

Kovács Katalin – Őri Péter (2009): Ok-specifikus halandóság. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009. 67–78.

Őri Péter (2009): Marriage Customs and Household Structure in Hungary at the end of the 18th Century. The Case of County Pest-Pilis-Solt (1774–1785). In Fauve-Chamoux, Antoinette – Bolovan, Ioan (eds.): Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the the Traditional Model to the Contemporary PACS. (Supplement of the Romanian Journal of Population Studies). Cluj University Press, Cluj-Napoca, 2009. 167–192.

Őri Péter – Pakot Levente (2009): Demographic Transitions in the Carpathian Basin. Pest-Pilis-Solt-Kiskun and Udvarhely Counties in the Late 19th and Early 20th centuries. In Bolovan, Ioan – Gräf, Rudolf – Heppner, Harald – Lumperdean, Ioan (eds.): Demographic Changes in the Time of Industrialization (1750–1918). (Transylvanian Review, vol. XVIII, Supplement no. 1, 2009), Romanian Academy Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2009. 277–306.

Őri Péter (2009): Demográfiai átmenetek a 20. században. A demográfiai viselkedés térszerkezetének változásai a történeti Pest megye területén, 1900-2001. Demográfia, 52. évf. 2009. 1. sz. 31–54.

Őri Péter (2008): A háztartások struktúrája a 18.. század végi Magyarországon. Elemzési kísérlet. KSH Népességtudományi Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyv, 2006-2008. 41–80.

Őri Péter (2008): A gabonaár változásai és a demográfiai események a XIX. században. A Pilis és a Dunakanyar települései, 1828–1910. In Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor (szerk.): Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest, 2008. 23–43.

Őri Péter (2008): Nemzedékek és demográfiai viselkedés Magyarországon a 19. század végén, 20. század elején. In Gyáni Gábor – Láczay Magdolna (szerk.): Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör – Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Nyíregyháza, 2008. 53–76.


Őri Péter (2007): Család és házasodás a 18–19. századi Magyarországon. Pest–Pilis–Solt–(Kiskun) 
megye, 1774–1900. Korall, 30. 8. évf. (2007 December), 61–98.

Őri Péter (2007): A termékenység a hagyományos világban. KORFA, Népesedési Hírlevél,2007/1–2. 3–5.

Őri Péter (2006): Demográfiai átmenetek Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye a 19. század 
végén, 20. század elején. Demográfia, 49. évf. (2006) 4. sz. 299–341. 

Őri Péter (2006): Gondoskodás és ellenőrzés Kőrösy József munkásságában. Statisztikai Szemle, 84. évf. 
(2006), 12. sz. 1104–1116.

Őri Péter (2006): Demográfiai átmenet alulnézetben. KORFA, Népesedési Hírlevél, 2006/2-3. 9–12.

Őri Péter (2006): A pestisjárványok demográfiai következményei a 17–18. századi Magyarországon. A KSH 
Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2005. 115–162.

Őri Péter (2005): Kiskunhalas népessége 1869-ben. In Ö. Kovács József – Szakál Aurél (szerk.): 
Kiskunhalas története 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század  
közepéig. Kiskunhalas, 2005. 269–292.

Őri Péter (2005): Patterns of demographic behaviour in late 18th century Hungary. Demográfia, English 
Edition, Vol. 48. 2005. 43–76.

Őri Péter (2004): Pest-Pilis-Solt vármegye történeti demográfiai irodalmának összefoglalása. Eredmények, 
lehetséges kutatási irányok. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai 
Évkönyve, 2004. 193–242.

Melegh Attila – Őri Péter (2003): A második demográfiai átmenet elmélete. In Spéder Zsolt (szerk.): Család 
és népesedés – itthon és Európában. KSH Népességtudományi Kutatóintézet – Századvég K. Budapest, 
495-523.

Őri Péter (2003): Demográfia elméletben és gyakorlatban. II. József népszámlálása Magyarországon II. A 
KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2003. 89-127.

Őri Péter (2003): A halandóság térbeli változatai a 18. század végi Pest megyében. In K. Horváth Zsolt – 
Lugosi András – Sohajda Ferenc (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda 
Gyula tiszteletére. Hermész Kör - Osiris, Budapest, 211-244.

Őri Péter (2002): Hatalom és demográfia. II. József népszámlálása Magyarországon I. A KSH 
Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2002. 39-73.

Őri Péter (2002): A történeti demográfia Franciaországban. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének 
Történeti Demográfiai Évkönyve, 2002. 299-318.

Őri Péter (2002): A népességösszeírások kezdetei Magyarországon. KORFA, Népesedési Hírlevél, 2002/2. 
6–7.

Őri Péter (2001): A természetes szaporodás alakulása és helyi változatai a 18. századi Magyarországon. A 
KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2001. 193-222.

Martos Gizella – Őri Péter (2000): Mezőkövesd demográfiai viszonyai a 17. század második felében. 
Demográfia, 43. évf. (2000) 1. sz. 94-134.

Őri Péter (1999): Válasz a KSH NKI körkérdésére. Demográfia, 42. évf. (1999) 3-4. sz. 279-283.

Őri Péter (1998): Paradigmaváltás a francia történeti demográfiában? Demográfia, 41. évf. (1998) 4. sz. 
414–455.

Őri Péter (1998): A demográfiai statisztika összehasonlító története (ismertetés)
Demográfia 41. évf. (1998) 1. sz. 116–128.

Őri Péter (1994): Pest megyei járások lélekösszeírásai, 1770-1780.
KSH Népességtudományi Kutató Intézet Történeti Demográfiai Füzetek 13. 1994. 
1. 43-80.

Pálházy László – Őri Péter (1989): A népszámlálások története és főbb jellemzői Magyarországon. 
Statisztikai Szemle 67.évf. (1989) 8-9. sz. 801-813.


 

BelépésPartnerek