Melegh Attila publikációi Nyomtatás

WORK IN PROGRESS

Arland Thornton, Georgina Binstock, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Dirgha Ghimire, Arjan Gjonca, Attila Melegh, Colter Mitchell, Mansoor Moaddel, Yu Xie, Li-shou Yang, Linda Young-DeMarco – University of Michigan, Kathryn Yount (2010) Knowledge and Beliefs of Ordinary People about Developmental Hierarchies 

Attila Melegh, Tünde Turai (2009) Az integráció folyamata bevándorlói interjúk alapján. 

Attila Melegh: Population control and global inequality (Manuscript) in German: Attila Melegh: Bevölkerungskontrolle und globale Ungleichheit (Manuscript)

Melegh, Attila. Paraszti világ és emlékezet. Agrárnépesség családi narratívái a 20. században. (Peasantry and Memory. Family Narratives of Agrarian Population in the 20th Century) KSH. Kutatási Jelentés 73. Manuscript being edited).


PUBLISHED WORKS

Monographs, books

Melegh, Attila - Éva Kovács - Irén Gödri (2009): "Azt hittem célt tévesztettem" A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban ('I thought I missed the target. Life course perspective, integration of female immigrants and attitudes toward immigrants in eight European countries) KSH Kutatási Jelentés, 88. Budapest. 1-234.o

Melegh, Attila (2006).On the East/West Slope. Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Central and Eastern Europe. New York-Budapest, CEU Press.

Melegh Attila (2001). Kiskunhalas népesedéstörténete a 17 század végétől a 20. század elejéig. (The Population History of Kiskunhalas from the 17th century till the early 20th century), Budapest KSH NKI.

Articles, chapters

Melegh, Attila (2010) Living to ourselves. Localizing global hierarchies in state socialist Hungary in the 1970s and 1980s. Journal of Modern European History. (edited and in print)

Attila Melegh, Arland Thornton, ,Dimiter Philipov and Linda Young-DeMarco (2010): Mapping Developmental Hierarchies in Europe: A Bulgarian Perspective. : Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 13. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest. 

Melegh Attila (2010) Nemzeti és etnikai identitások globális kontextusban. Kísérleti lépések a globális hierarchiák szociológiája felé (National and ethnic identities in global context. Steps toward the sociology of global hierarchies). In: Feischmidt Margit (szerk) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest, Gondolat, MTA Kisebbségkutató Intézet 126-140.

Melegh Attila (2009): Globalizáció és Magyarország. In: Koppány, Judit and Tessza Udavrehelyi Éva eds. A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak. Budapest, Artemisszió Foundation. 16-24. 

Melegh, Attila – Sándor Illés (2009) Hungary in the Schengen system: Bastion or Gateway? Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. Budapest, 2009 Hungarian Europe Society

Melegh AttilaAttila (2008) Globalization and Migration The Case of Hungary. Migration-2. Collection of Scientific Works. Tbilisi, “Universali”, 2008. pp.35-61

Melegh, Attila and Éva Kovács (2008) In a gendered space. Forms and reasons of migration and the integration of female migrants. (Demográfia, Special English edition, 2008, vol. 50 No. 5. 26-59. in Hungarian: Nemek szerint tagolt térben. Bevándorló nők vándorlásának típusai, okai és formái nyolc európai országban.. Demográfia, 2008 vol 51, no 3-4. 143- 181. also as a chapter in: Nagy, Ildikó- Marietta Pongrácz: Szerepváltozások. Budapest, Tárki 177-196

Melegh, Attila and Éva Kovács (2008) Comparative analysis of the survey of female immigrants. Working Paper, BIB Federal Institute for Population Research, Wiesbaden, Germany (in print)

Melegh, Attila (2007): Migration and Migration Narratives in the Era of Globalization. Laughland, John (EDT) /Korinman, Michel (EDT)The Long March to the West : Twenty-First Century Migration in Europe and the Greater Mediterranean Area (Geopolitical Affairs)-US- /Publisher:Vallentine Mitchell Published 2007/04 pp 372-382.

Melegh, Attila (2006): Perspectives on the East-West Slope in the Process of EU Accession In: Engel-Di Mauro, Salvatore (2006). The European's
Burden: Global Imperialism in EU Expansion. New York: Peter Lang
Publishing. pp. 165-182

Heidemarie Uhl, Gabriel Kohn, Alexander Rubel (Herausgeber), Markus Bauer, Evelyn Adunka, Péter Varga, Éva Kovács, Attila Melegh, Júlia Vajda, Ana M Palimariu, Delphine Bechtel, Peter Rychlo, Zwi Yavetz, Andrei Corbea-Hoisie (Herausgeber), Ion Lihaciu, Dragos Carasevici, Helmut Brau, Marianne Hirsch, Leo Spitzer, Pierre de Trégomain (2006): "Czernowitz bei Sadagora". Identitäten und kulturelles Gedächtnis im mitteleuropäischen Raum (Taschenbuch). Hartung-Gorre. 

Melegh, Attila (2006): Globalization and migration in Central Europe. In Traser, Julianna (ed):A Regional Approach to Free Movement of Workers: Labour Migration Between Hungary and its Neighbouring Countries, Szeged, European Studies Centre. pp 119-130.  

Melegh, Attila (2006): Floating Borders: Globalization and Migration in and around Hungary. www.challenge.mtaki.hu/eng/pdf/5_working_papers/16pdf

Melegh, Attila (2006): Trans-Border Migration of Elderly People in Eastern Europe. Issues of Social Security in Global Capitalism after the Collapse of State Socialism. Singapore University, in print

Melegh, Attila (2005): Malthus, kolonialitás és biopolitikai rasszizmus.(Malthus, Coloniality and Biopolitical Racism) In: Meyer Dietmar (ed): Malthus. Budapest, Műszaki Egyetem. pp 71-79.

Melegh, Attila, Elena Kondrateva, Perttu Salmenhaara, Annika Forsander, László Hablicsek, Adrienn Hegyesi (2004), Globalisation, Ethnicity and Migration. The Comparison of Finland, Hungary and Russia . In: Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 7. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest. Also in: Demográfia Special English Edition. 2005. 

Melegh Attila (2004): Migráns vagy munkás. Globalizáció és migráció a nemzetközi irodalom tükrében. (Migrant or Worker. Globalization and Migration. Review Article). Eszmélet 2004. 83-101. Also on the internet: http://eszmelet.tripod.com/62/melegh62.html

Melegh Attila (2004): From Reality to Twilight Zones. The Change of Discourses and the Collapse of State Socialism. Regio. Minorities, Politics and Society. 170-186.

Melegh, Attila (2004): Maps of Global Actors. In: Carol Harrington; Ayman Salem and Tamara Zurabishvili (eds) After Communism. Critical perspectives on society and sociology, Peter Lang Publishing, Bern 2004. 63-95.

Melegh, Attila (2004): La liste d’aptitude. Outre-Terre. Revue francaise de géopolitique. Special edition: Attention Europe! No. 7. 273-85.

Kovács, Éva-Melegh, Attila (2004): A vándorlást elbeszélő narratívák neme avagy nők és férfiak elbeszélései – női és férfi elbeszélésmódok. . (The Gender of Migration Narratives. The Narratives of Men and Women – Male and Female narratives) In: Pető Andrea (ed.): A társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19.-20. században. (The Image and Memory of Gender in Hungary in the 19th and 20th century) Budapest, Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 175-198. 

Melegh, Attila and Hegyesi, Adrienn (2003): “Immár nem mi vagyunk a szegény rokon a nemzetközi világban”. A státustörvény és az Orbán-Nastase-egyezmény vitájának sajtóbeli reprezentációja és diskurzív rendje. (“We are not anymore the poor relative in the world”. The press representation and the discursive order of the status law and the Orbán-Nastase pact) Sárközy, Erika and Schleicher, Nóra (eds): Kampánykommunikáció (Campaign Communication). Akadémiai, Budapest, 135-171.

Melegh, Attila and Őri, Péter (2003). A második demográfiai átmenet. (The Second Demographic Transition) In Spéder Zsolt (ed.) Család és népesség itthon és Európában. Századvég, Budapest..

Melegh, Attila (2002). East/West Exclusions and Discourses on Population in the 20th Century. In: Working Papers on Population, Family and Welfare. No. 3. Demographic Research Institute, Hungarian Central Statistical Office. Budapest.

Melegh, Attila (2002). Globalization, Nationalism and Petit Imperialism. Romanian Politics and Society. Vol. 2. No. 1 pp. 115-129 .

French version

Melegh, Attila (2001). Mondialisation, nationalisme et petit imperialisme. La Nouvelle Alternative. Vol. 16. No. 55. pp. 130-142. 

Melegh, Attila and Őri, Péter (2003). A második demográfiai átmenet. (The Second Demographic Transition) In Spéder Zsolt (ed.) Család és népesség itthon és Európában. Századvég.

Melegh, Attila (2002). Mozgó kelet. Globális térképek és a státustörvény (Floating East. Global Maps and the Status Law) In: Kovács, János Mátyás (ed.). Zárva várt nyugat. Tanulmányok a kulturális globalizációról. (Awaited/resented West. Studies on Cultural Globalization) 2000- Sík Kiadó. (in print) Also published in Eszmélet. No. 55. pp. 33-62

Melegh, Attila (2002). Halandóság Kiskunhalason a 19. század második felében. (Mortality in Kiskunhalas at the End of the 19th century) In: Varga Benedek (ed.). Járványok és halandóság a történelemben. Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. (forthcoming)

Melegh Attila (2002). Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években. (Migration between Hungary and Germany in the 1990s.) In: Illés, Sándor (ed.). Migráció és Statisztika. KSH NKI, Kutatási Jelentések no. 71. pp. 53-67.

Melegh, Attila (2001). Népesség, házasság Halason a 18. és 19. Században. (Population, Marriage in Halas in the 18th and 19th Centuries) In Szakáll Aurél (szerk.) Kiskunhalas története. (History of Kiskunhalas) vol. II. pp. 331-354

Melegh, Attila (2001). Tiltott határátlépés. (Forbidden Border-Crossing) In: Melegh Attila (2001) (ed.). Szürke zónák (Twilight Zones) Replika 43-44. pp. 109-172

Melegh, Attila (2001). International migration in Hungary in the 1990s. In: Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Bundesinstitut for Population Research in co-operation with the Network of Integrated European Population Studies. Wiesbaden, Germany pp. 213-224. In German (2001): Internationale Migration und Ungarn in den 90er Jahren. Probleme und Perspektiven. Zeitschrift für Bevölkerungs-wissenshaft. Demographie. 26. Jahrgang. No. 3-4. pp. 463-64.

Melegh Attila (2000). Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20 században Lépések a pro-és antinatalista népesedéspolitikák összehasonlító vizsgálata irányában. (The Development of Anglo-Saxon Discourses on Population Policy in the 20th Century: Steps Toward a Comparative Study of Pro- and Anti-Natalist Population Policies) Replika. 2000 Spring. pp 157-178 Also in Faragó, Tamás (szerk) (2005): Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. ÚMK, Budapest, 328-341.

Earlier version

Melegh, Attila (2001). A globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a XX. században (The Development of Global Population Policies) In: Cseh-Szombathy, László and Tóth, Pál Péter (eds.). Népesedés és népességpolitika (Population Development and Population Policy). Századvég, Budapest. pp. 452-481.


Kovács, Éva - Melegh, Attila (2001). It could have been worse, we could have gone to America. -- Migration Narratives in the Transylvania-Hungary-Austria Triangle In: Nyíri Pál et al. (2001) (eds). Diasporas and Politics. MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. pp. 108-138.

Hungarian version

Kovács Éva - Melegh Attila (2000). "Lehetett volna rosszabb is, mehettünk volna Amerikába is" - Vándorlás történetek Erdély, Magyarország és Auszrtia háromszögében. /„It could have been worse, we could have gone to America.“ -- Migration Narratives in the Transylvania-Hungary-Austria Triangle --/ In: Sik Endre-Tóth Judit (eds.). Diskurzusok a vándorlásról. /Discourses on Migration/ MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve. pp. 93-152 

Melegh Attila (2000). Házasságtörés Halason a 17-18. században. (Adultery in Halas in the 17-18th Centuries). In Őri Péter (ed.) Történeti Demográfiai Évkönyv. pp. 266-291.

Melegh Attila. (1999). Ki mitõl fél (Who is Afraid of What?) Kommentár a népesedési körkérdésről (Commentary on the Views on Population Development in Hungary) Demográfia. No. 3-4. pp. 339-350

Melegh Attila. (1999). Új téglák, régi falak. Kelet-Európa a New York Times civilizációs térképén (New Bricks, Old Walls. Eastern Europe on the Civilizational Map of the New York Times. 2000, June. pp. 17-28.

Melegh, Attila. (1999). Migráció és életút. Amerikás élettörténetek (Migration and Life Course, American Life Histories) Régió No. 3/4 Migration Special Issue. pp. 126-160. Conference paper version In: Tóth Pál Péter - Illés Sándor (ed.). Migráció és társadalom (Anthology on Migration and Society). KSH, Budapest pp. 27-42. Also published: Bögre Zsuzsanna (ed): Élettörténet a társadalomtudományokban (Life History in the Social Sciences). Pázmány Péter Társadalomtudomány 6., Budapest, Piliscsaba. 2007. 245-260.

Melegh Attila (1997). Nõi és férfi életciklusok Kiskunhalason és Tapolcán a 18. és 19. s¬zázadban. (Female and Male Life Cycles in Kiskunhalas and Tapolca in the 18th and 19th Century) In Nagy, Bea and Sárdi, S Margit (ed.) Szerep-alkotás Női szerepek a társadalomban és az alkotótművészetben (Feminine Roles in the Society and the Creative Art). Debrecen. pp. 157-163

Kovács, Éva and Melegh, Attila (1997). Whose Social History is It? New Discourses in Hungarian Social History. In: Sources-Travoux Historique. Paris, 1994 Band

Kovács Éva and Melegh Attila (1997). Tükör által homályosan Kísérlet Erdei Ferenc A magyar társadalom a két világháború között címû tanulmányának r¬ekonstrukciójára. (Through a Glass, Darkly. The Reconstruction of Ferenc Erdei's Study on the Hungarian Society Between the Two World Wars). In: Szabó Márton (ed.). Szimbolikus Politika. Budapest. Scientia Humana

Earlier version

Kovács Éva and Melegh Attila (1995). Az identitás játékai. Kísérlet Erdei Ferenc a magyar társadalom a két világháború között címû tanulmányának tartalmi kibontására. (The Games of Identity. The Reconstruction of Ferenc Erdei's Study on the H¬ungarian Society Between the Two World Wars.) In: Tóth Zoltán and Á Varga László (eds.). Vera (nem csak) a városban. Salgótarján. Hajnal István Kör. pp. 487-505

Melegh Attila (1995): Népesedés, házasság és háztartáskialakítás Kiskunhalason és Tapolcán a 18. és 19. században. 65–105. KSH NKI Történeti Demográfiai Füzetek. 1995.

Melegh Attila (1994). A nyugat bûvöletében. (The Western Model) In: Martin, József. Értelmiség és politika. Széchenyi Füzetek. No. 8.

Earlier version

Melegh Attila (1992). A nyugati modell. (The Western Model) Hiány, July

French version

Melegh, Attila (1994). Le Model Occidental (The Western Model). In: Catherine Durandin (ed.). L!Engagement des Intellectuels a’l’Ouest. L’Harmattan. Paris.

Romanian version

Melegh, Attila (1992). Modelul Occidental (The Western Model) Cotidianul, Bucharest. November.

Melegh Attila (1990). A termelő háztartás gazdasági magatartása. (The Economic Behavior of Producer Households. In: Bara Zoltán et al. (eds) Bevezetés a gazdasági rendszerek elméletébe (Introduction into the Theory of Economic Systems). Budapest, Aula. pp. 79-94. 

Melegh Attila (1987). Városi háztartások a 19. század eleji Magyarországon (Urban Households in the Early 19th. Century) In Lengyel György (ed.) Történeti Szociológiai Tanulmányok. Szociológiai Tanszék, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Hungary

Edited work

Melegh Attila (ed.) (2001). Szürke zónák (Twilight Zones) Replika 43-44. pp. 109-172

Melegh Attila (ed.) (2001). Régiók és népesedés. (Regions and Population Development) Regio, 2001/1 pp. 111-212.

Melegh, Attila (ed.) (1999). Körkérdés a népesedésről (Intellectuals on the Population Issue) Demográfia no. 3-4. pp. 187-350.

Balázs Zoltán -- Melegh Attila (eds.) (1993). Politika és etika (Politics and Ethics). Századvég special issue. 

Bojtár Endre -- Melegh Attila (eds.) (1989). Mi lesz veled Közép-Európa? Hogyan is lehet valaki közép-európai? (What Happens to Central Europe? How Can Someone Be Central European?) In: Do We Need Central Europe? Századvég special issue

Selected shorter pieces, review articles, interviews.

Bérczes Tibor (2009): A gazdaság kulcsszereplői még mindig az államon élősködnek. Interjú Melegh Attilával. Élet és Irodalom. LIII. évfolyam 38. szám, 2009. szeptember 18
Melegh Attila (2008): Thornton, Arland: Reading History Sideways: The Fallacy and Enduring Impact of the Developmental Paradigm on Family Life. University of Chicago Press, Chicago, 2005. Series: (PD) Population and Development Series. Demográfia Special English Edition. 2007. 168-170. Magyarul: 282-84.
Attila Melegh (2008). Review of Lawrence, Mark Atwood; Logewall, Fredrick, The First Vietnam War: Colonial Conflict and Cold War Crisis. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. July, 2008.
Attila Melegh (2008): The Open Economy and its Enemies. Public Attitudes in East Asia and Eastern Europe (Jane Duckett and William L. Miller) Slavic Review, Summer 
Melegh, Attila (2007): Vándorlási hipotézisek (Migration Hypotheses) Népszabadság, március 6
Melegh, Attila (2004) A globális munka védtelensége. (The vulnerability of global work) Népszabadság
Melegh, Attila (2003). Kelet-Nyugat lejtő (East/West Slope). Élet és Irodalom. April 28. on the internet: http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=FEUILLETON0317
Melegh Attila - Sik Endre: Kritika reflexiók a népszámlások használatának társadalomtudományi módjára Regio 14.évf. 4.sz. / 2003 181-184.
Melegh, Attila (2002): Bevezető. In: Hárs, Ágnes and Sárosi, Annamária: Az Európai Unió illetve az Európai Gazdasági Térség polgárai, mint munkavállalók statisztikai nyilvántartás. (Introduction to Employment Statistics within EU) KSH, Budapest. 
Melegh Attila (2001): A Kelet-Nyugat beszédmód (The East-West Discourse). Népszabadság. Dec. 12.
Melegh Attila (2001): A láthatatlan ember. (The Invisible Man). Magyar Narancs, Nov. 15.
Laslett, Peter- Melegh Attila (2001). A múlt hangjai és együttélés a jövőbeli énjeinkkel. (Voices of the Past and Living Together with Our Future Selves) Interview with Peter Laslett. Aetas No. 3-4. pp. 279-90.
Melegh, Attila (2000). Hányan voltunk illetve Magyarország népesedéstörténete a 17. és 19. század között. (How many we have been and the population history of Hungary) In: Történeti Demográfiai Évkönyv. KSH NKI. pp. 321-30.
Melegh, Attila and Őri, Péter (2000). Azilum. Beszélgetés Dányi Dezsővel (Asylum, Interview with Dezső Dányi) Demográfia. Vol. XLIII. no. 4. pp. 529-534.
Kovács, Éva -- Melegh, Attila (2000). Millenium és társadalomtörténet. Benda Gyula társadalomtörténésszel beszélget. (Millenium and Social History. Interview with Gyula Benda) Régió. No. 2 pp. 35-54.
Melegh Attila (1999). A horror háza. Demográfia és politika (House of Horror. Demography and Politics). BUKSZ Summer. pp. 203-207. 

German version

Melegh, Attila (1999). Haus des Horrors? Demographie und Politik in Rumanian. Österreichische Zeitschrift für Geschichtwissenschaften. Gerhard Baumgarten (eds.). Im Osten Nichts Neues. 10 jg. Heft 2. pp. 305-312 . 

English version

Melegh, Attila, (1999). Gail Kligman and Ceasusescu's Reproduction Control Policy. Books, Vol. 9. No.3. pp. 113-117.
Kende, Ágnes (1999). Különbséget tesznek gyerek és gyerek között. Interjú Melegh Attila társadalomtörténésszel (They make differences between children. Interview with Attila Melegh) Amaro Drom. October.
Melegh Attila, 1998 A Nyugat tárgya avagy kutya Szerbia, (The Object of the West or Doggish Serbia) Magyar Hírlap, Október 15, 1998
Melegh Attila, 1997 : A nagy testvér figyel. (Big Brother is Watching) Magyar Hírlap, November 13, 1997.
Melegh, Attila (1994). Új történetírás, régi beidegzõdések. (New History, Old Prejudicies) Holmi, January.

Selected working papers, papers presented

Melegh Attila: Migráció és migrációs politika Közép-Európában. Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete, valamint Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Társadalomtudomány Intézete által közösen szerevezett A helyi fejlődés társadalmi feltételei című műhelykonferenciára. Időpont: 2010. december 16. Helyszín: BCE C ép. 1093 Bp. Közraktár u. 4-6. 5. emelet, 512 (Tanácsterem)

Attila Melegh (2010) Integration of immigrants and integration statistics in Central Europe: possibilities and restraints. EAPS conference, Vienna. September 3-5, 2010
Melegh, Attila (2010): Mapping Societal Development Hierarchies in Europe. Globalization of Modernization Theory: Clashes of Modernities and Moralities Symposium. Michigan University, Ann Arbor, USA
Melegh Attila, Gárdos Éva, Gödri Irén, Hárs Ágnes, Hablicsek László, Illés Sándor, Irina Molodikova, Sárosi Annamária Tóth Pál Péter, Tóth Judit Migrációs statisztika és integrációs modellek. Transznacionalizmus és integráció. Migráció Magyarországon a második évezred első évtizedében KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a Magyar Statisztikai Társaság Demográfiai szakosztály közös konferenciája: 2010. május 17. hétfő KSH Központi Épület, Elnöki Tanácsterem (1024 Budapest, Keleti Károly 5–7.
Melegh, Attila (2010) Positioning in Global Hierarchies. Toward the Comparative History of Nationalisms and Imperialisms in the Late 19th and early 20th Centuries. European Social Science History Conference 2010 Ghent, 13-16 April.
Melegh, Attila (2010). Migration and Development. CoDE program, Trento University, 2010 March 24.
Melegh Attila, Gárdos Éva, Sárosi Annamária, Irina Molodikova, Illés Sándor, Gödri Irén (2009): Fejlesztési tanulmány. Harmadik országbeli bevándorlók és a statisztikai rendszer című konferencia, 2009. december 17, KSH B épület, 2. emelet, Árvay János terem)
Melegh Attila (2009) Bevándorlói interjúk elemzése. Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról” c. kutatás eredményeit bemutató workshop, Corvinus Egyetem, December 11. 2009. december 11. péntek
Melegh, Attila (2009) Nők és bevándorlás Magyarországon Gender and Migration (GEMMA Project) Időpont: 2009. június 10. december 7. Helyszín: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, Árvay terem, előadás, vita vezetés.
Melegh Attila (2009) Globalizáció és migráció. Plenáris előadás. Magyar Tudomány Ünnepe. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, Hungary
Melegh, Attila (2009) Summary of the Schengen Visa Project completed by the Hungarian Europe Society I. - The Visa Issuance Practice in Hungary Workshop to the Schengen Visa Project and Kick-Off Workshop of a New Project on European Migration Policy Budapest, 4 December 2009
Melegh, Attila (2009) Population Discourses, Migration, National Identity in Eastern Europe and the Mediterranean . May. Bucharest, Meeting of Hungarian and Romanian Historians.
Melegh, Attila (2009) A harmadik országbeli női bevándorlók integrációs perspektívái. (The perspectives of female immigrants on integration from third countries) Integration Fund, National Contact Points Conference.
Melegh, Attila (2009) Population Discourses, Migration, National Identity in Eastern Europe and the Mediterranean Cross-regional comparison of border regions in a historical perspective. Enclaving Identity, Remaking Borders: The Politics Of Symbolic Differentiation in the Circum Mediterranean Robert Schuman Centre For Advanced Studies, European University, Florence 29 – 30 May 2009
Melegh, Attila (2009) Bastion or Gateway?. The Hungarian Europe Society organised the workshop together with the Stefan Batory Foundation, Warsaw, the Association for International Affairs, Prague and the Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Bratislava entitled "V4 and Eastern Neighbours: Schengen and Its Impact on Mutual Co-operation" on 10 June 2009
Melegh, Attila (2009) Economic Sociology of Migration and Entrepreneurship. Budapest PhD Program. Trento University.
Melegh Attila (2008) Plenáris előadás. Globális hierarchiák. Lépések a globális szociológia irányában. Magyar Szociológiai Társaság, Veszprém. 2008 november 15. 
Melegh Attila (2008): The false dichotomy of modernism and anti-modernism. Conference on Modernism and Antimodernism. Theories, Visions, Ideologies, Politics Bucharest, September 19-21, 2008 Organized by The National Museum of Romanian Literature . The Amfiteatru Foundation. In collaboration with Romanian Ministry of Culture and Religious Affairs, Oxford Brookes University, Orbis Tertius. Institute of Intercultural Studies, CESI. Center for Excellence in the Study of the Image, Palgrave Macmillan
Melegh, Attila (2008): Population policies in a global context.
Toward the historical sociology of global hierarchies. The European Network in Universal and Global History. Second European Congress in World and Global History Dresden, 3-5 July 2008. 
Melegh, Attila and Éva Kovács (2008) Gender, Class and Ethnicity in the Life Course Perspective of Immigrant Women. Qualitative Study of Female Immigrants in Eight EU Countries. In a panel organised by Attila Melegh: Title of Session: Migration and Globalization in Eastern Europe since the 1980s. 38th World Congress of the International Institute of Sociology in Budapest on June 26-30, 2008,
Melegh, Attila (2008): Developmental idealism, hierarchies and population development
More comparative and methodological possibilities. Developmental Idealism Workshop, University of Michigan, May 27-30, 2008. 
Melegh, Attila (2008): Nacionalizmusok globális keretben. A globális hierarchiák szociológiája felé. Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. Tudományos műhelytanácskozás az MTA Kisebbségkutató Intézet éves konferenciájának keretében 2008. június 11-12-én 
Melegh Attila: Politikai diskurzusok társadalomtörténete a 20. században. Lépések a globális történeti szociológia irányába. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület A Politika társadalomtörténete,Túrkeve, 2008. augusztus 29–30.
Melegh Attila (2008) Global hierachies and identities. Toward the sociology of global hierarchies. Eastern Europe on the Model Table. International conference of the College of Social Theory. Budapest, March 19-21.
Melegh Attila (2007): Népesedési problémák és a társadalmi egyenlőtlenség (Population issues and social inequality) Hungarian Academy of Sciences, November 14. 
Melegh Attila (2007): Population control and global inequality. Central European University and Vienna University. Organized by Suzan Zimmermann: Internationalism and the Transformation of Global Inequality: Reform Politics Across Borders, 19th and 20th Centuries (October 22, 2007)
Melegh, Attila and Éva Kovács (2007): Gender, class and ethnicity in the life course perspective of immigrant women. Social Exclusion and the Changing Demographic Portrait of Europe. The Fourth International Conference of the EAPS Working Group “Second Demographic Transition” 6-8 September, Budapest
Melegh, Attila (2007) Migrációs élettörténeti perspektívák - harmadik országbeli nők bevándorlása nyolc EU tagállamba (Life course perspectives- the immigration of female migrants from third countries to eight EU countries) April 12, 2007. Hungarian Statistical Society. Budapest Corvinus University.
Melegh Attila (2006): Globalization, migration and migration narratives. Daedalos, Nicosia Cyprus
Melegh, Attila (2006): Globalization and Migration, A regional approach Szeged, Hungary
Melegh, Attila (2006): Trans-Border Migration of Elderly People, Singapore
Melegh, Attila: Magyarország fejlődését befolyásoló nemzetközi társadalmi folyamatok 2005. január 5. Nemzeti Fejlesztési Hivatal. CEU Budapest
Melegh, Attila: Under Liberal Eyes: East European Societies and the Great Re-transformation Development and Regionalism. Karl Polanyi’s Ideas and the Contemporary World System Transformation. International conference in Budapest, 2004 November 5-6 
Melegh, Attila (2004): Malthus, kolonialitás és a biopolitikai rasszizmus. Konferencia: Thomas Robert Malthus – egy közgazdász vitatott nézetei a múltban és jelenben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtan Tanszéke, 2004. december 14. 
Melegh, Attila (2004): Public Perceptions of Migration. Regional Hearing for Europe. Global Commission on International Migration. Budapest, November 25-26, 2004
Melegh Attila (2004): Globalizáció és a munkaerõ-vándorlás. Esetek és hipotézisek. A Magyar Szociológiai Társaság Éves Közgyűlése Budapest, 2004. november 19-20.
Melegh Attila (2004): A Kelet-Nyugat mítosz funkciója a globalizáció korában. VII. Politikatörténeti Nyári Egyetem . Modern mítoszok. Esztergom, 2004. július 5-10.
Attila Melegh (2004): From Reality to Twilight Zones: The Function of the East/West Slope during and after the Collapse of State Socialism. Central European University, Conference on Europe’s Symbolic Geographies. Budapest, Hungary. May 27-29, 
Forsander, Annika, Elena Kondratieva and Attila Melegh (2004): Globalization, Ethnicity and Foreign Labor Migration. Think Tank Collaboration in Transition Policy Studies. 27-29 June 2004, Kranjska Gora, Slovenia  
Melegh, Attila (2004): Mental Maps and the EU Accession. The Center for European and Eurasian Studies, UCLA. Los Angeles. USA, April 22, 2004
Melegh, Attila (2004): Functions of the East/West Slope: Eastern Europe and Late Modern Capitalism. Rutgers University, Center for Comparative European Studies. March 25, 2004.
Melegh, Attila (2004): The Concept of the Migration Monograph. DIALOG Project. Consortium meeting. Bled, Slovenia. September 26-29, 2004.Attila Melegh- László Hablicsek: Polarization in East/West migration in Hungary. Qualitative analysis of different groups of migrants and the quantitative analysis of factors of migration on a regional basis. Globalization, migration and ethnicity, KSH NKI, Budapest, December, 2003.
Melegh, Attila (2003): Perspectives on the East-West Slope in the Process of EU accession Conference: Frontières d'Europe, XIXe-XXIe siècles. Élargissement et union: approches historiques et géopolitiques, Paris, Organized by Ecole Normal Superior - IHMC and OGRE –Université de Marne-la-Vallée
Melegh, Attila: Globalization, Ethnicity and Migration. Discourses, Institutions and Data in Hungary. Paper presented at the International Seminar Regional Specificity of Immigration in Russia and in Europe. April 25th 2003 Novosibirsk, Academgorodok. Institute of Economics and Industrial Engineering.
Kovács Éva - Melegh Attila: The "Naturalisation" of Migration and Migration Narratives in Central Europe“Transfrontier Migration in the CEE Countries: Problems and Experience in Regulation” International Association ”Dialogue”(Hungary), Center for the Study of Forced Migration in the NIS Countries and Baltic States, (Russia), Open Society Institute, East –East Program (Hungary) 13-14 of December, 2002Medosz Hotel conference hall (Budapest, 1061, Jokai ter, 9) Working languages: Russian, English
Kovács, Éva-Melegh, Attila: A vándorlási narratívák neme. Nő és férfi, férfi és nő. A társadalmi nemek kutatása az ezredfordulón. Nov. 22-23. Budapest 
Melegh, Attila (2002). Globalization, Nationalism and Petit Imperialism. Annual Meeting at the American Sociological Association, Chicago. August 18-22.
Melegh, Attila (2002). “I Am Suspect of Myself”: East-West Narratives in a Cold War Context and a Globalisation Framework. Postcommunism Theory and Practice. A One-Day Multi-Disciplinary Conference exploring the cultural, literary and political possibilities of a ‘postcommunist’ theory. Centre for Translation and Comparative Cultural Studies, University of Warwick, UK. Saturday, 22 June
Melegh, Attila (2002). East in the East. Petit Orientalism and National identity. Conference: Re-constructing Identities: Representation of National Imagery in the Cinema of the Post-Socialist Region. Tbilisi Georgia, May 24-30, 2002.
Melegh, Attila (2002). Twilight Zones, Discursive Frameworks for Cultural Exchange. "Fulbright-Challenges and Responses" Anniversary Conference. Jointly organized by the Fulbright Commission, Budapest and the Hungarian Fulbright Association Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary April 24-25, 2002
Melegh Attila (2001). Demography and Politics. Moscow State University. Department of Demography. Moscow, Russia. April 13. 
Melegh Attila (2000). Halandóság Kiskunhalason a 19. század végén. (Mortality at the End of the 19th Century in Kiskunhalas). Orvostörténeti Múzeum, Budapest, Hungary. December 12.
Kovács, Éva - Melegh, Attila (2000). The "Naturalization" of Migration. Migration and Migration Narratives in Central Europe. University of Montreal, Canada-Hungary Project. Montreal, Canada, 27-28 November.
Melegh, Attila (2000). Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants. Research In Hungary. Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies. 10-11 November, Bingen, Germany.
Melegh Attila (2000). Kelet-Nyugat diskurzus. (East-West Discourse) Történeti Antropológia ELTE, Budapest, Hungary. Nov. 7.
Melegh Attila (2000). Maps of global actors. Narratives, identities and the representation of Eastern Europe. International Workshop. Recomposing Eastern Europe? Inner Frontiers: Real and Imagined. Institute for Human Sciences-New Europe College, Bucharest, Romania, October 28-29
Melegh, Attila (2000). From Central Europe to Eastern Europe. Nemzetközi Közgazdasági Nyári Egyetem, Budapest, Hungary July 19.
Melegh Attila (1999). Népesedéspoltika és a társadalomtörténet. (Population Policy and Social History) Társadalomtörténet szakirány. Miskolc, Hungary, October 27.
Melegh Attila (1999). Házasságtörés Halason a 17-18. században. (Adultery in Halas in 17-18th century) Conference “Források és történetírás” (Sources and Historiography), Miskolc, Hungary, October 14-16.
Melegh, Attila (1999). East versus West Identities and Intellectual Strategies in the Late 20th Century. 4th European Conference of Sociology. Will Europe Work. Amsterdam, The Netherlands, August 
Melegh, Attila (1999). Globalization and the Representation of Eastern Europe. 34th World Congress of the International Institute of Sociology. Multiple Modernities in an Era of Globalization. Tel-Aviv, Israel, July. 
Melegh, Attila (1999). The Constitution of Eastern Europe. Annual Conference of the Hungarian Political Science Society, Nyíregyháza, Hungary.
Melegh Attila (1999). Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években.(Migration between Hungary and Germany in the 1990s.) Historical Statistical Annual Conference, Nyíregyháza, Hungary
Melegh Attila (1999). A demográfiai átmenet politikai összefüggései The political context of the theory on demographic transition). KSH NKI, Budapest, Hungary. April
Melegh Attila (1998). Ki mitõl fél. (Who is afraid of what?) Conference of the Central Statistical Society on Population Development,. Budapest, Hungary, November.
Melegh, Attila (1997). Amerikás élettörténetek (American life histories) In: Conference Migráció és társadalom (Migration and Society). Central Statistical Office, Budapest, Hungary.
Melegh Attila (1997). Kelet-Európa nyugati szemmel. Bevezetés a tudományos kapitalizmusba? (Eastern Europe Under Western Eyes. Introduction to Scientific Capitalism?) Public lecture, Bessenyei Kör, New Brunswick, USA, May
Melegh, Attila. (1996). The Images of the West. Introduction into Hungarian Intellectual Politics. Public lecture at the Institute of Hungarian Studies, Rutgers University, New Brunswick, USA, October.
Melegh Attila (1996). Kiskunhalas népesedése (Population Development in Kiskunhalas). Public lecture organized By Hajnal István Society. Budapest, Hungary. March
Melegh Attila (1996). Nõi és férfi életciklusok Tapolcán a 18. században. (Female Lifecycles in Tapolca in the 18th. Century.) Paper presented at the conference. Szerep-alkotás. Budapest, Hungary.
Melegh, Attila (1994). Family and Household Formation in Rural Hungary. Comments. Paper presented at the conference Where Does Europe End? organized by the Cambridge Group for the History of Population and Social Structure and Széchenyi College, Budapest, Hungary. April 9-12.
Melegh, Attila (1992). The Western Model. Paper presented at the Conference L'Engagement des Intellectuels a’l’Ouest. Paris, France, October.
Melegh, Attila (1990). Town and Countryside in Early Modern Hungary. Paper presented at the conference Small Towns in Early Modern Europe organized by Urban History Group at Leicester Univeristy, Leicester, UK: July
Melegh Attila (1990). Család a történeti szociológiában. (Family in Social History) Discussion paper for the volume Mi újság a szociológiában? Department of Sociology, Budapest University of Economics, Budapest, Hungary.
Melegh Attila (1988). Csajanov elmélete (Theory of Chayanov) Discussion paper presented at the conference organized by István Hajnal Society of Social History. Budapest, Hungary
Melegh, Attila (1987). Urban Households in Hungary in the Early Nineteenth Century. Discussion paper presented at the Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, Cambridge, UK. April.

 

BelépésPartnerek