Spéder Zsolt publikációi Nyomtatás

Könyvek

Kapitány Balázs - Spéder Zsolt (2004): Szegénység és depriváció. Társadalomszerkezeti összefüggések nyomában. KSH NKI Életünk 
fordulópontjai Műhelytanulmányok 4. Budapest NKI, p.142. 

Spéder Zsolt (2002): A szegénység változó arcai: Tények és értelmezések. Budapest, ARTT – Századvég

Spéder Zsolt-Monostori Judit (2001): Mozaikok a gyermekszegénységről. KSH NKI Kutatási jelentések 69. p.77.

Szerkesztett könyvek

Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt 

Spéder Zsolt (szerk.) (2003): Család és népesség – itthon és Európában. Budapest, KSH NKI – Századvég

Spéder Zsolt (2002) (szerk.): Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet. KSH NKI Életünk fordulópontjai Műhelytanulmányok 1. 
Budapest, NKI, p.157.

Spéder Zsolt-Tóth Pál Péter (szerk.): (2000): Emberi viszonyok. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság - Századvég 
kiadó. 2000.

Elekes Zsuzsanna - Spéder Zsolt (szerk.): (2000): Törések és kötések a magyar társadalomban. Budapest: Andorka Rudolf 
Társadalomtudományi Társaság -Századvég kiadó. 2000. 

Daróczi Etelka - Spéder Zsolt (szerk.): (2000): A korfa tetején. KSH NKI, Kutatási jelentések 64. 175 p.

Spéder Zsolt (ed.): (1999): Hungary in Flux. Society, Politics and Transformation. Hamburg: Dr Krämer. 1999. p. 5-17.

Spéder Zsolt (szerk.): (1993): A mindennapi élet ökonómiája. Budapest: KJK,

Könyvrészletek

Spéder, Zs. (2006): Childbearing Behavior in the New EU Member States: Basic Trends and Selected Attitudes. In.: Lutz, W., Richer, R. 
Wilson, C. (eds.): The New Generations of Europeans. Demography and Families in the Enlarged European Union. London: Earthscan  
p. 59-82. 
Spéder Zsolt, Kapitány Balázs (2006): Szülővé válás Magyarországon: az attitűdök szerepe In: Kolosi, Tóth, Vukovics, szerk. Társadalmi 
riport,2006. Budapest: Tárki
Spéder Zsolt, Kapitány Balázs (2006): Szülővé válás Magyarországon: az attitűdök szerepe In: Kolosi, Tóth, Vukovics (szerk.): Társadalmi 
riport, 2006. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Egyenlőtlenségek, szegénység. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. Budapest: 
Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 144-153. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Társadalmi mobilitás és vándorlás. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. Budapest: 
Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 275-284. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. 
Budapest: Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 318-326. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Kiemelt demográfiai csoportok, nők, idősek, fiatalok és gyermekek. In: Andorka, 
Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 357-368. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. 
Budapest: Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 386-392. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Család. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris kiadó, Második 
javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 415-425. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Kultúra, értékek és normák, szocializáció. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. 
Budapest: Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 588-597. 
Spéder Zsolt (2006): Változások az ezredfordulón: Deviáns viselkedés.. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris kiadó, 
Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 629-639. 
Spéder Zsolt - Kapitány Balázs (2006): Változások az ezredfordulón: Társadalmi változás. In: Andorka: Bevezetés a szociológiába. 
Budapest: Osiris kiadó, Második javított és bővített kiadás, szerk.: Spéder Zsolt, pp. 699-710. 
Spéder Zsolt (2004): Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása. [Childbearing and the transformation of partnership relations] in. 
Kolosi, Tóth, Vukovich (szerk.) Társadalmi riport 2004. Budapest: TÁRKI. p. 137-151.
Spéder, Zsolt (2004): Fertility decline, changes in partnership formation and their linkages. In Kolosi, Tóth, Vukovich (ed) Social Report 
2004. Budapest: TÁRKI. p. 132-146. 
Spéder, Zsolt (2003): Fertility behaviour in a period of economic pressures and growing opportunities – Hungary, the 1990s. In: Kotovska, 
I.E. – Józwiak, J. (eds): Population of Central and Eastern Europe. Challenges and Opportunities. European Population Conference, 
Warsaw, 26–30 August 2003. Warsaw, Statistical Publishing Establishment, p. 457–484.
Spéder Zsolt (2003): A kötetről. Bevezetés. In: Spéder Zsolt (szerk.) Család és népesség – itthon és Európában. Budapest, KSH NKI – 
Századvég. p.7–18.
Spéder Zsolt (2003): Gyermeket vállalni – új strukturális körülmények között. In: Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesség – itthon és 
Európában. Budapest, KSH NKI – Századvég. p. 86–112.
Spéder Zsolt (2003): Fertility behaviour in a period of economic pressures and growing opportunities – Hungary, the 1990s. In: Kotovska, 
I.E. – Józwiak, J. (eds): Population of Central and Eastern Europe. Challenges and Opportunities. European Population Conference, 
Warsaw, 26–30 August 2003. Warsaw, Statistical Publishing Establishment. p. 457–484.
Spéder Zsolt (2002): Gyermekvállalás megváltozott munkapiaci körülmények között. In: Nagy Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné – Tóth István 
György (szerk.): Szerepváltozások : Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 2001. Budapest, TÁRKI. p. 46–64. 
Spéder, Zsolt -Elekes, Zsuzsanna - Harcsa, István - Róbert, Péter (2002): The Outlines of the transformation in Hungary. In:: Adamski, 
Manochin, Zapf (ED.): Stuctural Change and Modernisation in Post-Socilist Societies. Hamburg: Kraemer, P. 79-153 
Spéder, Zsolt (2001): Poverty dynamics in Hungary during the transformation: Essays in Economy and Society. In: Meusberger, Peter – 
Jöns, Heike (eds.): Transformation in Hungary. Heidelberg, Physica - Verlag. p. 225–248.
Spéder Zsolt (2001): Mikor már köztünk vannak… : A gyermekvállalás anyagi jóléti következményei. In: Spéder Zsolt – Monostori Judit: 
Mozaikok a gyermekszegénységről. Budapest, KSH NKI (KSH NKI kutatási jelentései, 69.) p. 57–70.
Spéder Zsolt (2001): Szegénységi standardok, gyermekspecifikus depriváció, jóléti diszparitások. In: Spéder Zsolt – Monostori Judit: 
Mozaikok a gyermekszegénységről. Budapest, KSH NKI (KSH NKI kutatási jelentései, 69.) p. 9–34.
Spéder Zsolt (2000). Anyagi jólét és depriváció. In: Spéder (szerk.: A jólét, az elégedettség és a társadalmi kohézió Magyarországon. 
BKÁE Család- és Háztartáskutató Műhely, 2000. p. 5-28.
Stanovnik, Tine – Emmerson, Carl – Prinz, Christopher – Spéder, Zsolt – Stropnik, Nada – Szulc, Adam: Introduction and comparative 
summary. In: Stanovnik et.al. (ed.): Economic well-being of the elderly : A comparison in five European country. Aldershut, Ashgate. p. 9–
50.
Spéder Zsolt (2000): Getting better and becoming dissimilar: Economic well-being of the elderly in Hungary. In: Stanovnik et.al. (ed.): 
Economic well-being of the elderly : A comparison in five European country. Aldershut, Ashgate. p. 53–97.
Spéder Zsolt (2000): Az inaktívak rétegződése. In: Elekes Zsuzsanna – Spéder Zsolt (szerk.): Törések és kötések a magyar 
társadalomban. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég. p. 69–96.
Spéder Zsolt (2000): A foglalkozási rétegek átértékelődése? : Adalékok az átmenet utáni magyar társadalom rétegződéséhez. In: Spéder 
Zsolt – Tóth István György (szerk.): Emberi viszonyok. Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég. p. 197–
222. 
Spéder, Zsolt – Habich, Roland (1999): Income dynamics in three societies: An investigation of social dynamics using „old” and „new” 
types of social indicators. Working Paper. Berlin, Wissenschaftszentrum. FS II. p. 99–402.
Spéder Zsolt (1999): The twin faces of poverty in present-day society. In: Spéder Zsolt (ed.): Hungary in Flux: Society, politics and 
transformation. Hamburg, Krämer. p. 57–86.
Spéder Zsolt – Elekes Zsuzsa – Paksi Borbála (1998): Anómia és elégedettség a 90-es években. In: Kolosi Tamás – Tóth István György 
– Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, TÁRKI p. 490–513.
Habich, Roland – Spéder Zsolt (1998): Vesztesek és nyertesek: a társadalmi változások következményei három országban. In: Kolosi 
Tamás– Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, TÁRKI. p. 117–139
Spéder Zsolt – Elekes Zsuzsa – Paksi Borbála (1998): Elégedettség, lelki problémák, elidegenedés, anómia a 90-es években. In: Sik 
Endre – Tóth István György (szerk.): Zárótanulmány: Jelentés a Magyar Háztartás Panel VI. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE 
Szociológia Tanszék – TÁRKI. p. 190–204.
Spéder Zsolt (1998): Szegénység. In: Sik Endre – Tóth István György (szerk.): Zárótanulmány: Jelentés a Magyar Háztartás Panel VI. 
hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI. p. 38–43.
Spéder Zsolt (1997): Szegény nők és férfiak. In: Lévai Katalin – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők helyzetéről. 
Budapest, TÁRKI – Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága. p.121–38.
Spéder Zsolt (1997): Egészségi állapot. In: Sik Endre – Tóth István György (szerk.): Az ajtók záródnak!? : Jelentés a Magyar Háztartás 
Panel V. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI. p. 78–92.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1997): Szegénység. In: Sik Endre – Tóth István György (szerk.) Az ajtók záródnak!? : Jelentés a Magyar 
Háztartás Panel V. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI. p.31–54.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1996): Armut in Transformationsprozeß - am Beispiel Ungarns. In: Clausen (Hrsg.): Gesellschaften in 
Umbruch : Verhandlungen des 27. Kongresses der Deutschen Soziologie in Halle an der Saale. Frankfurt, Campus. p. 520–532.
Andorka, Rudolf – Spéder Zsolt (1996): Poverty in Hungary: Some results of the first two waves of the Hungarian Household Panel Survey 
in 1992-1993. In: Ott, Notburga – Wagner, Gert (eds.): Income Inequality and Poverty in Eastern and Western Europe. Heidelberg, Phisica-
Verlag. p. 187–206.
Spéder, Zsolt (1996): Wenn man mit dem Einkommen nicht auskommt. Unfreiwillige Änderungen des Konsumverhaltens ungarischer 
Hausehalte während der Transformation. In: Glatzer (Hrsg.): Lebensverhältnisse in Osteuropa:. Prekräre Entwicklungen und neue 
Konturen. Frankfurt am Main, Campus. p.159–176.
Spéder, Zsolt –Schulz, Anett – Habich, Roland (1996): Soziale Ungleichheit in der ostmitteleuropäischen Transformation: Expertise 
erstellt für die KSPW Berichtsgruppe II. Budapest–Berlin, 1996. In: Glatzer – Kleinheinz (Hrsg.): "Wohlstand für Alle?" KSPW: Beiträge 
zum Bericht "Ungleichheit und Sozialpolitik", Band 2.1. Opladen, Leske+Budrich. p. 341–417.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1996): Szegénység. In: Sík Endre – Tóth István György (szerk): Társadalmi páternoszter 1992-1995 : 
Jelentés a Magyar Háztartás Panel IV. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI. p. 33–48.
Spéder Zsolt (1996): Változások évről évre. In: Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Vukovich, György (eds.): Social Report 1996. Budapest, 
TÁRKI. p. 44–69.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1995): A magyar társadalom szerkezete, 1994. In: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László (szerk.): 
Magyarország politikai évkönyve, 1995. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1995): Armut in der Transformation - am Beispiel Ungarns : Előadás a Német Szociológiai Társaság 
Kongresszusán, Halléban. [Megjelent: Virteljahreshefte für Wirtschaftsforschung 1995/4. DIW-Berlin]
Andorka Rudolf – Lehman Hedvig – Spéder Zsolt (1994): A magyar társadalom szerkezete, 1993. In: Kurtán Sándor – Sándor Péter – 
Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Spéder Zsolt (1994): A mezőgazdasági kistermelés. In: Tóth István György (szerk.) Társadalmi átalakulás 1992-1994: Jelentés a Magyar 
Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI – KSH (Magyar Háztartás Panel 
műhelytanulmányok, 5.) p. 75–82.
Spéder Zsolt (1994): A háztartások fogyasztása. In: Tóth István György (szerk.) Társadalmi átalakulás 1992-1994: Jelentés a Magyar 
Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI – KSH (Magyar Háztartás Panel 
műhelytanulmányok, 5.) p. 56–67.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1994): Szegénység alakulása 1992 és 1994 között. In: Tóth István György (szerk.): Társadalmi átalakulás 
1992-1994: Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI – KSH. 
(Magyar Háztartás Panel műhelytanulmányok, 5.) p. 83–90.
Spéder Zsolt (1994): Egy sikeres gazdaságfejlődési 'minta' - és néhány megfontolás a magyar gazdaságpolitikát illetően. In: Veress 
József (szerk.): A gazdaságpolitika változó súlypontjai. Budapest, Akadémiai K. p. 197–215.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1994): Szegénység a 90-es évek elején Magyarországon. In: Andorka R. – Kolosi T. –Vukovich Gy. 
(szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest, TÁRKI. p. 74–106.
Spéder, Zsolt (1993): Versorgungsstrategien der ungarischen Haushalte. In: Berger, H. – Habich,R. (eds.): Lebenslagen im Umbruch. 
Berlin, WZB Working Group Social Reporting,. p. 93–101.
Spéder Zsolt (1993): Formális-, informális- és háztartásgazdaság a háztartások és a nemzetgazdaság perspektívájából. In.: Sik Endre – 
Tóth István György (szerk.): Egy év után ... : Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – 
TÁRKI (Magyar Háztartás Panel műhelytanulmányok, 3.)
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1993): Szegénység. In: Sik Endre – Tóth István György (szerk.): Egy év után.. : Jelentés a Magyar Háztartás 
Panel II. hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI. p. 97–112. (Magyar Háztartás Panel műhelytanulmányok, 3.)
Spéder Zsolt (1992): A háztartások megélhetési stratégiái. In.: Tóth István György - Sik Endre (szerk.): Jelentés a Magyar Háztartás Panel 
I. hullámának eredményeiről (Magyar Háztartás Panel műhelytanulmányok, 1.)

Cikkek, tanulmányok

Spéder Zsolt (2006): Mintaváltás közben. A gyermekvállalás időzítése az életútban, különös tekintettel a szülő nők iskolai végzettségére 
és párkapcsolati státusára. Demográfia, XLIX. Évf. No. 2-3. p.113-148.
Spéder, Zs. (2006): Rudiments of recent fertility decline in Hungary: Postponement, educational differences, and outcomes of changing 
partnership forms. Demographic Research. Vol. 15. Article 8. pp. 253-284, published 17 October. http://www.demographic-research.
org/volumes/Vol15/8/
Philipov, D. - Spéder Zs. - Billari, F.C. (2006): Soon, later, or ever? The impact of anomie and social capital on fertility intentions in 
Bulgaria (2002) and Hungary (2001). Population Studies, Vol. 60. No. 3. pp. 289-308. 
Spéder Zsolt (2005): Az élettársi kapcsolatok megjelenése, terjedése és az ehhez kötődő legújabb demográfiai fejlemények néhány 
kevéssé hangsúlyozott tényezője. Demográfia, XLVIII. Évf., 2-3. szám, p. 187-218.
Aassve, A., - Billari, F.C. – Spéder, Zs. (2006): Societal transition, policy changes and family formation: Evidences from Hungary. Journal 
of European Population, No. 2.
Spéder Zsolt (2005): Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az 
ezredfordulón. Századvég 3. szám, pp. 3-47. 
Spéder, Zs. and Kapitány, B. (2005): Poverty and deprivation – assessing demographic and social structural factors. Working papers on 
Population, Family and Welfare, Budapest: Demographic Research Institute, www.demografia.hu
Spéder, Zs., (2005): Diversity of Family Structure in Europe - Selected characteristics of partnerships, childhood, parenting, and economic 
well-being across Europe around the millennium, paper presented at the XXV. International Population Conference 18-23 July, Tours, 
France (CD publication)
Spéder, Zs. (2005): The rise of cohabitation as first union and some neglected factors of recent demographic developments in Hungary. 
Demográfia English Edition vol. 48. p. 77-103.
Fahey, T. - Spéder, Zs. (2004): Fertility and family issues in an enlarged Europe. European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions. Dublin, www.eurofound.eu.int/living/qual_life/Index.html
Pongácz, T. - Spéder, Zs. (2003): Marriage and cohabitation –facts and opinions compared. Demográfia, Special Edition for the 40th 
Anniversary of the Demographic Research Institute, Vol. 46. p. 52-72.
Pongrácz Tiborné - Spéder Zsolt (2003): Párkapcsolatok az ezredfordulón. Szociológiai Szemle 4. szám
Spéder Zsolt (2003): Gyermekvállalás szorító gazdasági körülmények, nyíló fogyasztási lehetőségek és bizonytalanság közepette. 
Demográfia, XLVI. évf. (2-3. sz.) p.153–176.
Fahey, Tony – Spéder, Zsolt (2003): Fertility and family issues in an enlarged Europe. www.eurofound.eu.int/living/qual_life/Index.htm
Spéder, Zsolt (2002): Poverty in Hungary. Using the concept of the Proportional Deprivation Index. Review of Sociology. Vol. 8, 2. p. 149-
165.
Spéder Zsolt (2002): Életünk fordulópontjai: Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének kutatási koncepciója és kérdőívének 
vázlatos ismertetése. Demográfia, 44. évf. (no. 3-4.) p.305–320
Spéder Zsolt (2002): Fertility and Structural Change in Hungary. Working Papers on Population, Family and Welfare, Budapest: DRI, p 22 
Spéder Zsolt (2001): A gyermekvállalás társadalomszerkezete – különös tekintettel az anyák munkapiaci státuszára és iskolai 
végzettségére. Készült a Szociális és Családügyi Minisztérium részére. Kézirat. Budapest, 2001, december
Spéder Zsolt (2001): A családi életformák változásai Magyarországon az elmúlt évtizedben – tények, vélemények, értelmezések : Előadás 
a Szociális és Családügyi Minisztérium által rendezett „Tudomány napja 2001” c. konferencián, Budapest, 2001. november 14.
Spéder, Zsolt – Elekes, Zsuzsanna – Harcsa, István – Róbert, Péter (2001): The outlines of the transformation in Hungary: Hungarian 
national report. Prepared for the Conference „Structural Changes in Postsocialist Central Europe and the Actual Challenges of 
Modernisation”, Villa Lana, Pargue, May 11–13. 2001
Spéder, Zsolt – Elekes, Zsuzsanna – Harcsa, István – Róbert, Péter (2001): The Case of Hungary: the outlines of the transformation in 
Hungary. Syphus Social Studies, Vol. XV. Pp. 39-70.
Spéder Zsolt (2000): A nyugdíjasok anyagi jóléte – időben és összehasonlításban. In: Daróczi Etelka – Spéder Zsolt (szerk.): A korfa 
tetején. KSH NKI (KSH NKI kutatási jelentései, 64.) p. 11–22.
Habich, Roland – Spéder Zsolt (2000): Continuous changes – different variations: Income distribution and dynamics in three societies. 
Sociological Review (Special issue) p 1–26.. 
Habich, Roland – Spéder Zsolt (1999): Folytonos változás – eltérő változatok: A jövedelmek egyenlőtlensége és dinamikája három 
társadalomban. Szociológiai Szemle (3. sz.) p. 1–26.
Habich, Roland – Spéder Zsolt (1998): Winners and losers : Transformational outcomes in a comparative context. Budapest, Collegium 
Budapest. Institute for Advanced Study (Discussion paper series)
Spéder Zsolt (1998): Fluidity and segmentation: The dynamics of poverty and the living conditions of the poor in Hungary during the 
transformation. Paper prepared for the World Bank Budapest Office. Budapest, October, 1998.
Spéder Zsolt (1998): Poverty dynamics in Hungary during the transformation. Economics of Transition, vol. 6. (no.1.) p. 1–22.
Spéder Zsolt (1998): Households and how they get by in a disadvantaged area. Acta Oeconomica, vol. 49. (no. 3-4.) p. 415–438.
Spéder Zsolt (1997): Alkalmazkodó háztartások a gazdasági átalakulásban. Budapest, Háztartás- és Családkutató Műhely 
(Műhelytanulmányok)
Spéder Zsolt (1997): A szegénység természete: trendek, érintett csoportok és életkörülményeik. „Magyarország az ezredfordulón”, MTA 
Nemzeti Stratégiai Kutatások, p51.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1997): Poverty dynamics in Hungary during the transformation Paper presented at the conference on ”
Inequality and Poverty in Transition Economies”. EBRD, 23-24 May 1997, London. Kézirat
Spéder Zsolt (1997): Háztartások egy kistérségben. Szociológiai Szemle (1. sz.) p.6–37.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1996): Poverty in Hungary. Review of Sociology (Special issue) p. 3–28.
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1996): Szegénység Magyarországon 1992–1995. Esély (4. sz.) p.25–52. 
Krause, Péter – Spéder, Zsolt (1996): (Low) income dynamics as an indicator of social change - the case Hungary, East- and West-
Germany. Paper presented at the fourth International Social Science Methodology Conference, 1-5. July, 1996. Essex
Spéder Zsolt (1996): A megtakarítói magatartás objektív összetevői; A megtakarítói habitus 1995-ben. In: Spéder Zsolt (szerk.): A 
lakosság megtakarítói magatartásának vizsgálata a Magyar Háztartás Panel adatbázisának felhasználásával. Budapest, TÁRKI
Spéder Zsolt (1995): A család-háztartások megélhetése átalakuló intézményes környezetben Balassagyarmat kistérségében. Budapest, 
Háztartás- és Családkutató Műhely (Műhelytanulmányok, 1.)
Andorka Rudolf – Tóth István György - Spéder Zsolt, 1995: Developments in Poverty and Inequalities in Hungary 1992-94. Tárki, 
Budapest, 1995. 67.p.
Spéder Zsolt (1995): Some aspects of the social transition processes in Hungary and East Germany - Income inequality and poverty DIW 
Diskussionspapier Nr. 104. 1995, März, p.17.
Spéder Zsolt (1994): A háztartások megtakarítói magatartása 1992-1994 között. Kézirat. Készült az MNB részére
Spéder Zsolt (1994): A család háztartásgazdasága: A háztartásgazdaság működése a 90-es évek elején. Demográfia, 37. évf. (3-4. sz.) p. 
329–337.
Spéder Zsolt (1994): Háztartásgazdaság: termelés, ellátás, (pénz)gazdálkodás a modern családban. Társadalomtudományi tájékoztató 
(28. sz.)
Tóth, I. Gy. – Andorka, R. – Förster, M. – Spéder, Zs. (1994): Poverty, inequalities and the incidences of social transfers in Hungary, 1992-
93. Paper prepared for the World Bank Budapest Office. Budapest, TÁRKI
Spéder Zsolt (1994): Háztartásgazdaság: 0-24 óráig. Ökotáj (május)
Spéder, Zsolt (1994): Some aspects of the social transition processes in Hungary and East-Germany. Income inequality and poverty. 
Paper presented at the 8th annual meeting of ESPE, Tilburg, Jun. 2-4. Berlin (DIW discussion papers, no. 104.)
Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1993): Poverty in Hungary: Some results of the first two waves of the Hungarian Household Panel Survey 
in 1992 and 1993. Paper presented in Frankfurt, October 1993. Published in: Ott, Wagner (ed.): Poverty in Europe. Springer
Spéder Zsolt (1993): Households non-market production in Hungary. In: Cecora, James (ed.): Economic Behaviour of family households 
in an international contex : Resource, income and allocation in urban and rural, in farm and non-farm households. Bonn, Society for 
Agricultural Policy Research and Rural Sociology (Schriftenreihe der Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie, 295.) p. 
187–198.
Spéder Zsolt (1991): Households' self-provision: Towards a pluralist interpretation of the empirical economy. BUES Economic Policy 
Department. (Working papers, no. 3.)
Spéder Zsolt (1991): A piaci termelés, az állami ellátás és a háztartási önellátás kapcsolódásai a jóléttermelésben. Esély (no. 3.)
Spéder Zsolt (1990): Láthatatlan jóléttermelés. Közgazdasági Szemle (no. 11.)
Spéder Zsolt (1990): Haushaltsproduktion und versorgungsstrategien der Hausehalte: Beschreibung und Analyse der Formen 
nterschiedlicher Wirtschweisen am Beispiel Ungarns und der Bundesrepublik Deutschland. Düsseldorf, Stiftung der Private Hausehalte.

 

BelépésPartnerek