• Nyomtatás

Válaszadóinknak

Tisztelt Válaszadónk!

A kutatással és az Ön részvételével, az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre igyekszünk az alábbiakban válaszolni. Amennyiben további kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot!

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

1.) MIRŐL SZÓL EZ AZ ADATFELVÉTEL?

Az Életünk fordulópontjai kutatás adatfelvétele során válaszadóink életkörülményeivel, élethelyzetével, jövőbeli terveivel, közérzetével, egészségi állapotával kapcsolatosan teszünk fel kérdéseket.

Válaszadóink élethelyzetüktől függően más és más kérdéseket kapnak: idősebb, nyugdíjas válaszadóinkat például nyugdíjba lépésükről, az ezzel kapcsolatos megelégedettségükről kérdezzük. Fiatalabb korban lévő válaszadóink esetében pedig munkahelyük, párkapcsolatuk, esetleges gyermekvállalási terveik kerülnek előtérbe.

2.) HONNAN SZEREZTÉK MEG AZ ADATAIMAT?

Válaszadóink nevét és címét tudományos kutatás céljából a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) személyi adat- és lakcímnyilvántartásából kértük le.

3.) MIÉRT PONT ENGEM VÁLASZTOTTAK KI VÁLASZADÁSRA?

Válaszadóink kiválasztása véletlenszerűen történt, mégpedig úgy hogy biztosítva legyen, hogy arányosan képviseljék az ország 18 év feletti népességét: a megyéket, városokat és falvakat, a családalapítás előtt állókat, a gyermekes családokat, az egyedülállókat csakúgy, mint a középkorúakat és a nyugdíjasokat. Csak így, kiválasztott válaszadóink közreműködése segítségével válik lehetővé számunkra, hogy kutatásaink során valós képet nyújtsunk a Magyarországon élő lakosság életkörülményeiről.

4.) A KÉRDEZÉS UTÁN MI TÖRTÉNIK AZ ADATAIMMAL?

Az adatfelvételben csak olyan kérdezőbiztosok, munkatársak és kutatók vesznek részt, akik kötelezettséget vállaltak arra, hogy az Ön adatait bizalmasan kezelik, vagyis azt harmadik fél számára nem adják ki és azokat a kutatáson kívül semmilyen egyéb célra nem használják fel. A kérdőív lekérdezése után a kérdezőbiztos az adatokat átadja intézetünknek. Ezután az Ön adatait kettéválasztjuk: kérdéseinkre adott válaszait elkülönítjük nevétől és címétől, a célból, hogy Ön a továbbiakban az adatot elemzők számára ne legyen beazonosítható. Válaszait ezen túl a továbbiakban összesítve, statisztikai módszerekkel elemezzük. Célunk ugyanis nem az Ön egyéni élethelyzetének elemzése, hanem az, hogy pontosabb képet kapjunk a társadalomban zajló, mindenkit érintő folyamatokról és arról, hogy ezeket az emberek mikor és hogyan élik meg.

Az Ön személyes adatait válaszaitól teljesen elkülönítve, illetéktelenek által hozzá nem férhető helyen tároljuk, a célból, hogy egy esetleges legközelebbi megkeresés alkalmával rendelkezésünkre álljon. Személyes adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem adjuk ki.

5.) MÁR VÁLASZOLTAM NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTT ERRE A KÉRDŐÍVRE. MIÉRT KERESNEK FEL ISMÉT?

Az Életünk fordulópontjai kutatás nem csak a válaszadók nagy számát tekintve egyedülálló Magyarországon, hanem azért is, mert 3–4 évente visszatérünk korábbi válaszadóinkhoz és ismételt részvételre kérjük őket. Lehet, hogy ez idő alatt a korábban tanulmányaikat végző fiatal válaszadóink munkába álltak, családot alapítottak, az idősebb válaszadóink esetleg nyugdíjba vonultak. Korosztálytól függetlenül lehet, hogy válaszadónk házasságot kötött, esetleg elvált, megszakadt párkapcsolata. Kíváncsiak vagyunk, hogy mik történtek ez idő alatt válaszadóinkkal, milyen események, „fordulópontok” zajlottak le, hogyan változott az élethelyzetük.

6.) NEMRÉG JÁRT NÁLAM EGY KSH-S KÉRDEZŐ, ÉS VÁLASZOLTAM IS A MIKROCENZUSRA. AKKOR NEKEM MOST NEM KELL VÁLASZOLNOM?

A 2016 őszén zajló Mikrocenzus a Központi Statisztikai Hivatal mintavételes népesség-összeírása, melyet törvény rendel el, és mely során a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező. Jellemzően két népszámlálás között kerül rá sor, célja pedig információk gyűjtése a népesség nagyságáról és összetételéről.

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet Életünk fordulópontjai adatfelvétele független a Mikrocenzustól annak ellenére, hogy mindkét adatgyűjtést a KSH kérdezőbiztosai végzik. Ennek az adatfelvételnek nem a népesség egyszeri összeírása a célja, hanem a társadalmi folyamatok elemzése, magyarázata a válaszadóink ismételt felkeresésével.    

7.) KÖTELEZŐ A VÁLASZADÁS?

Nem, az Életünk fordulópontjai adatfelvételre a válaszadás önkéntes.