• Nyomtatás

COVID-INFO

SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓK

A koronavírus járvány alapvető változásokat hozott a tudomány számos területén. Az információcsere gyakorlata kiszélesedett, a kutatás és a publikáció folyamata soha nem látott sebességre gyorsult. A demográfia iránt érdeklődők számára is kihívást jelenthet a járvánnyal kapcsolatos irodalom követése. Alábbi válogatásunk a demográfia különféle területein megjelenő fontos szakirodalmi publikációk magyar nyelvű rövid összefoglalóit tartalmazza, ezzel is kívánva hozzájárulni a gyors és hiteles tájékozódásához. 

A vakcinákkal kapcsolatos bizonytalankodás meghatározói és ezeknek a COVID-19-cel kapcsolatos népegészségügyi kampányokra vonatkozó tanulságai
Predictors of Vaccine Hesitancy: Implication for COVID-19 Public Health Messaging

A vakcinákkal kapcsolatos elbizonytalanodást az Egészségügyi Világszervezet már 2015 óta vizsgálja, 2019-ben pedig már a 10 legsúlyosabb népegészségügyi probléma egyikeként tartotta nyilván. A Hodson és Montelpare alkotta kanadai szerzőpáros cikkében a 2006 és 2021 között e témában született cikkeket tekintette át, melyek közül a legtöbb értelemszerűen nem a COVID-19 elleni, hanem korábbi oltások percepciójával foglalkozott. A tudományos folyóiratokban megjelent angol nyelvű cikkek (47) mellett 10 további, tudományos igényességgel megírt cikket, illetve jelentést is bevontak az elemzésbe. LETÖLTÉS

 


 

A COVID-19 vakcinációval kapcsolatos bizonytalankodás és ellenállás Írországban és az Egyesült Királyságban
Psychological characteristics associated with COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Ireland and the United Kingdom

A szerzők 2020 tavaszán, az Egyesült Királyságban és Írországban bevezetett korlátozások első napjaiban internetes mintán végezték el a bemutatott felmérést. Az írországi minta 1041, míg az Egyesült Királyság-beli 2025 fős volt. Az adatfelvétel idején a COVID-19 oltás még nem volt hozzáférhető, ezért a kutatók kérdése arra vonatkozott, hogy amennyiben a vakcina megérkezik, a válaszadó elfogadja-e az oltást, bizonytalankodik-e e tekintetben, avagy elutasítja azt. LETÖLTÉS

 


 

Halálozási viszonyok Magyarországon a COVID-19 járvány idején címmel tartott előadást 2021. március 12-én a Debreceni Egyetemen kutatónk, Bálint Lajos. Az előadásból megtudhatjuk, hogy a COVID-19 járvány 2020-ban leginkább a 65 évnél idősebb népességet érintette, azon belül is inkább a férfiakat. LETÖLTÉS

 


 

Formálódó sikertörténetek a járványkezelésben: Dél-Korea, ahol tanultak a MERS vírusból
Emerging COVID-19 success story: South Korea learned the lessons of MERS

Dél-Korea sikeresen elnyomta a járványgörbét anélkül, hogy ellaposította volna vagy különösebb drasztikus korlátozásokat kellett volna bevezetnie. A számos referenciával ellátott elemzés e siker kulcsát keresi. LETÖLTÉS

Emerging COVID-19 success story: South Korea learned the lessons of MERS, Guest post from researchers at the Ariadne Labs as part of the Exemplars in Global Health platform. Ariadne Labs is a joint center for health systems innovation at Brigham and Women’s Hospital and Harvard T.H. Chan School of Public Health.

 


 

Tajvan és a koronavírus járvány: „Big data”, új technológia és proaktív tesztelés
Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing

A tajvani kutatók járványkezelés korai időszakáról szóló cikkét 2020. márciusában közölte a köztiszteletben álló JAMA folyóirat. Ismertetésére azért vállalkoztunk, mert az ugyan mindössze egy éves múltra visszatekintő COVID-19 irodalomban ma már réginek számít, azonban mondanivalója nem kapott különös hangsúlyt Magyartországon, miközben a nemzetközi szakirodalomban kimagasló idézettségnek örvend. Ezen kívül a tajvani járványkezelési stratégia hosszabb távon is sikeresnek bizonyult: 2021. január végéig mindössze 7, a vírushoz köthető halálesetet regisztráltak a 23 millió lakosú országban. LETÖLTÉS

C. J Wang, C. Y. Ng, R H. Brook (2020): Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. The Journal of the American Medical Association, 323(14),1341-1342. 

 A COVID-19 hosszútávú következményei: a kórházból elbocsátott betegek 6 hónapos követéses vizsgálata
6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study

2021. január 4-ig a COVID-19 pandémia alatt világszerte több, mint 83 millióan fertőződtek meg a SARS-CoV-2 koronavírussal, és közülük majdnem  1,8 millióan haltak meg. A betegség epidemiológiai és klinikai jellemzői, a patogenezis, valamint a rövidtávú komplikációk ma már a szakirodalom által viszonylag jól dokumentáltak, ugyanakkor a hosszútávú következmények még nem kellőképpen feltártak. Chaolin Huang és munkatársai tanulmányuk céljául éppen ezért a COVID-19-ben megbetegedettek esetében észlelhető hosszabbtávú egészségi hatások feltérképezését tűzték ki. LETÖLTÉS

Huang, C., Huang, L., Wang, Y. et al. (2021): 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. The Lancet, published online Jan 8.

 


 

A koronavírus hatása a fertilitás alakulására az Egyesült Államokban: Mit mond a Google?
COVID-19 and the Future of US Fertility: What Can We Learn from Google?

Az ismertetett tanulmányban a szerzők arra tettek kísérletet, hogy a Google keresőjében használt kifejezések gyakoriságának alakulása alapján előrejelezzék, hogy miként hatott a világjárvány első, tavaszi hulláma a gyermekvállalásra az Egyesült Államokban. LETÖLTÉS

Wilde, Joshua, Chen, Wei and Lohmann, Sophie (2020). COVID-19 and the future of US fertility: what can we learn from Google? IZA Discussion Papers, No. 13776.

 


 

COVID-19 a cukorbetegeknél: a súlyosabb következmények okainak megértése
COVID-19 in people with diabetes: understanding the reasons for worse outcomes

Már a COVID-19 járvány kínai megjelenésekor felfigyeltek arra, hogy a cukorbetegek esetében a fertőzés sokkal rosszabb prognózissal járhat. Apicella és munkatársai áttekintő tanulmányukban azt vizsgálták, hogy az eddigi adatok alapján miért kell súlyosabb következményekkel számolniuk a cukorbetegségben szenvedőknek. A szerzők 17 tanulmány és 8 korábban készült metaanalízis eredményeit összegezték. LETÖLTÉS

Apicella, M.; Campopiano, M.C.; Mantuano, M.; Mazoni, L.; Coppelli, A.; Del Prato, S. (2020). COVID-19 in people with diabetes: understanding the reasons for worse outcomes. The Lancet Diabetes&Endocrinology, 2020(8), 782–92.

  


 

Öngyilkosság a COVID-19 járvány alatt Japánban
Suicide during the COVID-19 pandemic in Japan

Japán a következőkben bemutatandó tanulmány lezárásáig két nagyobb COVID hullámot is megélt: az elsőt 2020 februárja és júniusa, a másodikat pedig 2020 júliusa és szeptembere között. Az első öt hónapot intenzív kormányzati intézkedések (munkaidő csökkentés, iskola bezárások, az emberek mozgásának korlátozása) jellemezte, amelyek közül a lakosságnak nyújtott nagylelkű pénzügyi támogatások (melyek az ország GDP-jének 10%-át tették ki) emelendőek ki. A második hullámban azonban ez a támogatás már nem volt jelen. A szerzők, azt feltételezve, hogy a pénzügyi támogatások megjelenése nagymértékben befolyásolja az öngyilkossági hajlandóságot, a két hullámra elkülönítve vizsgálják az öngyilkosság alakulását. LETÖLTÉS

Takanao Tanaka and Shohei Okamoto (2020): Suicide during the COVID-19 pandemic in Japan. medRxiv. Preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.30.20184168; this version posted November 25, 2020

 

 

Befolyásolja-e az iskolai végzettség a COVID-19 halálozást egy fejlődő országban?
Does level of education influence mortality of SARS-CoV-2 in a developing country?

Dél-Amerika számos országában a demográfiai információk az Európában megszokotthoz képest kevésbé részletesen állnak rendelkezésre. Peru, amely a COVID-19 halálozás tekintetében összefoglalónk írásának pillanatában a második legmagasabb COVID-19 halálozást szenvedte el a világon, a halálozások tekintetében rögzítette az elhunytak iskolai végzettségét, mind a járványos időszak alatt, mind azt megelőzően. LETÖLTÉS

Concepción-Zavaleta, M. J.; Coronado-Arroyo, J. C.; Zavaleta-Gutiérrez, F. E.; Concepción-Urteaga, L. A. (2020): Does level of education influence mortality of SARS-CoV-2 in a developing country? International Journal of Epidemology

 


 

Jövedelemi egyenlőtlenségek a mortalitásban a Covid-19 krízis idején: belgiumi tapasztalatok
The Income Gradient in Mortality during the Covid-19 Crisis: Evidence from Belgium

Belgium volt a járvány első hulláma során az egyik leginkább érintett európai ország. 2020 márciusa, áprilisa és májusa során a túlhalálozás, amennyiben az adatokat az előző öt év átlagához hasonlítjuk, 8195 halálesetet tett ki. Az adott periódusra nézve a belga egészségügyi hatóságok 9467 koronavírushoz kapcsolódó halálesetről számoltak be, tehát a túlhalálozás lényegében lefedi a COVID-19 haláleseteket. Ez a tanulmány a koronavírus járvány első hullámában megtapasztalt mortalitás növekedést (a továbbiakban: túlhalálozás) vizsgálja. LETÖLTÉS

Decoster, A.; Minten, T.; Spinnewijn, J. (2020): The Income Gradient in Mortality during the Covid-19 Crisis: Evidence from Belgium. FEB Research Report Department of Economics, KU Leuven – Faculty of Economics and Business. 

 


 

Mentális egészség a COVID-19 járvány előtt és a járvány alatt
Mental health before and during the COVID-19 pandemic

A COVID-19 pandémia egyebek mellett a népesség általános lelki egészségét is jelentősen befolyásolja. Pierce és munkatársai az Egyesült Királyságban országos reprezentatív mintán, kérdőíves felmérés segítségével azt vizsgálták, hogy a COVID-19 járvány első hulláma milyen mértékben növelte a mentális zavarok arányát a brit felnőtt lakosság között. LETÖLTÉS

Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., Kontopantelis, E., Webb, R., Wessely, S., McManus, S., Abel, K. M. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population.The Lancet Psychiatry, 7(10): 883-892.

 


 

Az egészségügyi dolgozók kiégéséhez hozzájáruló tényezők a COVID-19 járvány alatt
Factors contributing to healthcare professional burnout during the COVID-19 pandemic

A COVID-19 járvány következtében az egészségügyi dolgozók a szokásosnál jóval erősebb munkaterhelésnek és stressznek vannak kitéve, ezért Morgantini és munkatársai azt vizsgálták, hogy a jelenlegi pandémiás helyzet milyen hatással volt az egészségügyi dolgozók kiégésére. Vizsgálatuk keretében a járvány első hullámában, 2020. április 6-16. között, 60 ország 2.707 egészségügyi dolgozója töltötte ki a 40 kérdésből álló, 18 nyelvre lefordított kérdőívet. LETÖLTÉS

Morgantini, L. A., Naha, U., Wang, H., Francavilla, S., Acar, Ö., Flores, J.M. et al. (2020). Factors Contributing to Healthcare Professional Burnout During the COVID-19 Pandemic: A Rapid Turnaround Global Survey. PLoS ONE 15(9): e0238217.

 


 

A COVID-19 járvány első hullámának hatása a teljes halálozásra: nagyságrend demográfia és dinamika
Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic on all-cause mortality in 21 industrialized countries

A koronavírus járvány idején a járvány egyértelműen emelte a halálozást. Hasonló hatást gyakorolhatott a halálozásra az egészségügyi rendszer számos országban tapasztalt működési zavara, ugyanakkor a járvány hatására bevezetett lezárások ellenkező irányú hatást is kifejthettek: a mobilitás csökkenése például mérsékelhette a közlekedési balesetek számát, egyes munkahelyek bezárása pedig a munkavégzéshez kötődő balesetekét és ártalmakét. Így a vírus halálozásra gyakorolt hatását illetően valóban fontos a teljes mérleg elkészítése. Vasilis Kontis és 13 szerzőtársa ezt a mérleget készítette el 21 országra vonatkozóan. Az elemzés alapgondolata az volt, hogy a 2020 évi heti halálozási adatokat összehasonlítják az előző évek hasonló átlagaival. LETÖLTÉS

Kontis, V., Bennett, J.E., Rashid, T. et al. (2020) Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic on all-cause mortality in 21 industrialized countries. Nature Medicine.

 


 

Tanulási elmaradás és egyenlőtlenségek a COVID-19 járvány első hulláma során
Learning Inequality during the Covid-19 Pandemic

A koronavírus-járvány miatt elrendelt iskolabezárások és az online oktatás bevezetése a diákok 95%-át érintette világszerte. A járvány egészségügyi, gazdasági és pszichoszociális hatásai mellett fontos kérdés, hogy a távoktatás hogyan hatott az iskolai teljesítményre: kevesebb ismeretet sajátítottak-e el a diákok ezen időszak alatt, és mennyire érintette negatívan a távoktatás a hátrányos helyzetű tanulókat? Engzell és szerzőtársainak elemzése az általános iskolai tanulók tudásszintjének változását vizsgálja mintegy 350 ezer, 7–11 éves hollandiai diák adatain (a hollandiai általános iskolák 15%-os mintáján). LETÖLTÉS

Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2020). Learning Inequality during the Covid-19 Pandemic. SocArXiv.

 


 

A COVID-19 halálesetekhez kapcsolódó rizikófaktorok az „Open SAFELY” adatbázis felhasználásának segítségével
Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY

A koronavírus-járvány első hullámának egyik legnagyobb halálozási terhét Nagy-Britannia szenvedte el.  A betegek és a halálozások száma sajnálatosan magas volt, ugyanakkor ezen nagy számok alapján részletesebb statisztikai elemzést lehetett végezni, és feltárni a COVID-19 miatti halálozás számos biológiai és társadalmi rizikófaktorát. A most ismertetett tanulmány a társadalomtudomány és a demográfia iránt érdeklődők számára azért lehet érdekes, mert a komorbiditás és a társadalmi helyzet mutatóinak együttes bevonásával lehetővé teszi, hogy ezeknek a rizikófaktoroknak az egymáshoz viszonyított súlyát megítélhessük. LETÖLTÉS

Williamson, E.J., Walker, A.J., Bhaskaran, K. et al. (2020). Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature, 584, 430–436.