• Nyomtatás

SZABÓ LAURA
tudományos munkatárs

KUTATÁSI TERÜLETEK


- Fertilitás: gyermektelenség

- Etnikai demográfia

- Születési kohorszvizsgálat


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: szabo@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6176


Önéletrajz

Összes magyar nyelvű publikáció

Önálló könyvek, műhelytanulmányok

Veroszta Zsuzsanna – Boros Julianna – Kapitány Balázs – Kopcsó Krisztina – Leitheiser Fruzsina – Sándor Nikolett Gabriella – Szabó Laura – Spéder Zsolt (2022): Csecsemőkor Magyarországon. Jelentés a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 2. hullámáról. Kutatási Jelentések 106. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Veroszta Zsuzsanna, Boros Julianna, Fábián Ildikó, Kapitány Balázs, Kis Réka, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Szabó Laura, Spéder Zsolt (2022): Féléves kutatási szakasz. Technikai riport. Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Kutatási Jelentések 105. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Veroszta Zsuzsanna, Boros Julianna, Kapitány Balázs, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Szabó Laura, Spéder Zsolt: Várandósság Magyarországon - Jelentés a Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 1. hullámáról. Kutatási Jelentések 104. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Szabó Laura, Boros Julianna, Fábián Ildikó, Gresits Gabriella, Hortobágyi Anna, Kapitány Balázs, Kis Réka, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Rohr Adél, Spéder Zsolt, Veroszta Zsuzsanna 2020. Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat - Várandós kutatási szakasz. Kutatási Jelentések. 102 (2020). DOI:https://doi.org/10.21543/Kut.2020.102.

Könyvfejezetek 

Monostori Judit - Szabó Laura: Háztartás- és családszerkezet. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 99-119.

Szabó Laura - Veroszta Zsuzsanna: Várandósság és szülés. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 65-82.

Szabó, Laura; Kocsis, Károly; Gábriel, Dóra; Kulcsár, László; Obádovics, Csilla (2021). A népesség összetétele. Nem és életkor. In: Kocsis K. et al. ( szerk.) Magyarország nemzeti atlasza 3. kötet. Társadalom.  Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest, Magyarország. pp. 58-63

Szabó, Laura; Kocsis, Károly; Branyiczkiné, Géczy Gabriella; Makay, Zsuzsanna; Monostori, Judit (2021). A népesség összetétele. Családi állapot és háztartás. In: Kocsis K. et al. (szerk.) Magyarország nemzeti atlasza 3. kötet. Társadalom Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest, Magyarország. pp. 64-69

Boros Julianna – Kopcsó Krisztina – Makay Zsuzsanna – Szabó Laura (2018): Egészség és fejlődés feltérképezésének lehetőségei a Kohorsz ’18 kutatásban. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.): Kutatási koncepció. Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Kutatási Jelentések 100. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 37-52. DOI: 10.21543/Kut.2018.100

Makay Zsuzsanna - Szabó Laura (2018): Válás. In Monostori J. - Őri P. - Spéder Zs. (szerk.)(2018): Demográfiai Portré 2018. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 29-45.

Szabó Laura (2018): A kérdőívek tesztelése: pilot kutatási szakasz. In: Veroszta Zsuzsa (szerk.): Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat módszertani leírás - A várandós kutatási szakasz előkészítése. Kutatási Jelentések 99., KSH NKI, Budapest. 41-47.

Blaskó Zsuzsa - Szabó Laura (2016): Gyermekeket hátrahagyó migráció Magyarországon. In Blaskó Zsuzsa, Fazekas Károly (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2015., 2016. 86-89.

Hajdu Gábor - Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér - Molnár György - Szabó Laura (2016): Virtuális kerekasztal-beszélgetés a szubjektív jóllét témában. In: Németh Zsolt (szerk.) Mikrocenzus 2016. A 2016. évi mikrocenzus témakörei. Háttértanulmányok a mikrocenzus programjáról és témaköreiről.  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 117-129.

Könczei György - Laki Ildikó - Füzesi Zsuzsanna - Szabó Laura (2016): Virtuális kerekasztal-beszélgetés az egészségproblémából fakadó akadályozottság témájában. In: Németh Zsolt (szerk.) Mikrocenzus 2016. A 2016. évi mikrocenzus témakörei. Háttértanulmányok a mikrocenzus programjáról és témaköreiről. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 147-157.

Kapitány Balázs (szerk.) - Pakot Levente - Rohr Adél - Szabó Laura - Tóth Gergely - Vargha Lili (2015): Demográfiai Fogalomtár. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Lengyel György - Szabó Laura (2008): Erőforrások, tervek és szubjektív jólét. In: S. Nagy Katalin - Orbán Annamária (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Gondolat Kiadó, Budapest. 570-594.

Hankiss Elemér - Füstös László - Szabó Laura (2005): A magyar társadalom értékrendje az európai társadalmak értékterében. In: Hankiss Elemér (szerk.): Társadalmi tudat, értékrendszer, magatartáskultúra Magyarországon. ISES műhelytanulmányok sorozat 7. Institute for Social and European Studies, Budapest – Kőszeg - Szombathely. 5-18.

 

Cikkek, tanulmányok

Veroszta Zsuzsanna - Szabó Laura (2021): A kettős praxis és következményei a várandósgondozási rendszerben. Korfa, 21. évf. 4. sz.

Szabó Laura - Makay Zsuzsanna (2021): 20 év alatti várandósok: mennyire jellemző és mi befolyásolja a hátrányos helyzetet? 63. évf. 2-3. szám

Makay Zsuzsanna – Spéder Zsolt – Szabó Laura (2019). Gyermektelenség Magyarországon – egy részletes elemzés főbb megállapításai. Kapocs, 2(1-2), 76-79.

Szabó Laura (2019): Gyermektelenség és iskolai végzettség összefüggései Magyarországon. Demográfia, 62. évf. 2–3. sz. 199–233.

Péti Márton - Szabó Balázs - Szabó Laura (2017): A Kárpát-medence országaiból Magyarországra áttelepült népesség területi mintázata. Területi Statisztika, 57(3), 311–350. DOI: 10.15196/TS570304

Szabó Laura - Kapitány Balázs (2016): Gyermektelen újságírók és nagycsaládos gazdálkodók? Foglalkozásonként eltérő gyermekvállalási kedv a mai magyar társadalomban. Korfa Népesedési Hírlevél, 2016/2.

Blaskó Zsuzsa - Szabó Laura (2016): Gyermekeket hátrahagyó migráció Magyarországon. In Blaskó Zsuzsa, Fazekas Károly (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2015., 2016. 86-89.

Szabó Laura - Kapitány Balázs (2016): Gyermektelen újságírók és nagycsaládos gazdálkodók? Foglalkozásonként eltérő gyermekvállalási kedv a mai magyar társadalomban. Korfa Népesedési Hírlevél, 2016/2.

Szabó Laura (2015): Terjed a gyermektelenség Magyarországon. A fővárosi nők egyötöde gyermek nélkül éli le életét.  Korfa Népesedési Hírlevél, 2015/1.

Szabó Laura (2005): A közüzemi szolgáltatások piaca az EU-ban. Fogyasztóvédelmi Szemle, 2(1), 27-35.

Szabó Laura (2003): A boldogság relatív: fogyatékosság és szubjektív életminőség. Szociológiai Szemle, 2003(3), 86-105.

Szabó Laura (2000): Egyedül vagy közösben? Két Hargita megyei község gazdálkodási formáinak összehasonlító elemzése. Szociológiai Szemle, 2000(1), 69-87.

Szabó Laura (1999): Új formák és új szereplők az átalakuló mezőgazdaságban. Szociológiai Szemle, 1999(3), 170-181.

 Egyéb közlemények

Szabó Laura (2007): Morális értékek, normák az európai országokban. A Találjuk ki Közép-Európát című projekt keretében megjelent online publikáció.

Szabó Laura (2006): Dolgozó nők és gyerekvállalás Európában. A Találjuk ki Közép-Európát című projekt keretében megjelent online publikáció. 

Szabó Laura (2005): Gazdasági vagy jóléti migráció? A Találjuk ki Közép-Európát című projekt keretében megjelent online publikáció.

Szabó Laura (2005): Jövedelmi és növekedési szintek Európában. A Találjuk ki Közép-Európát című projekt keretében megjelent online publikáció.

Szabó Laura (2005): Magyarország Európában. A Találjuk ki Közép-Európát című projekt keretében megjelent online publikáció.

 
Egyéb

Szabó Laura (2017). A Magyarországon élő erdélyiek a statisztika tükrében. Előadás az Erdélyi Gyülekezet hagyományos évi ünnepe alkalmából rendezett, Magyarországon élő Erdélyiek Találkozóján.  Reménység Szigete, Budapest, 2017 április 30.

Szabó Laura (2019). Termékenységi differenciák foglalkozási csoportokként az 1940–1944, illetve az 1970–1974 között született nők körében. Előadás az 1989 és a rendszerváltás: A társadalmi cselekvés lehetőségeiről című konferencián, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, november 28-30.

Szabó Laura and Lengyel György (2017). Trust in institutions: the Hungarian political elites compared. Konferencia előadás Kornai János 90. születésnapjára rendezett konferencián, Corvinus Egyetem. Budapest, Február 21-22.

SZABÓ Laura, Igor KISS, Zsolt SPÉDER and Branislav SPROCHA (2018). Fertility of minorities in Eastern and Central European countries. Paper presentation at the European Population Conference, June 6-9, 2018, Vrije Universiteti Brussel.

Szabó Laura (2005): A társadalmi támaszt nyújtó személyes kapcsolatháló és a szubjektív életminőség összefüggései az egész-séges és a mozgáskorlátozott személyek körében. PhD dolgozat. Témavezető(k): Dr. Hankiss Elemér. Benyújtás éve: 2003. Védés éve: 2005. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 283.

Szabó Laura, Kapitány Balázs és Rohr Adél (2016): U - shape link between education and childlessness in Hungary - a new Central European phenomenon. EAPS Poszter, EPC 2016, Mainz.

Idegen nyelvű publikációk