• Nyomtatás

ŐRI PÉTER
tudományos főmunkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK

 - történeti demográfia
 - Magyarország népesedéstörténete a 18-19. században


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: ori@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6391


Önéletrajz


LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Kis Diána – Őri Péter (2022): A termékenységi átmenet egy dél-alföldi német közösségben: Nemesnádudvar (1850-1945). Demográfia, 64(4), 271–316.

Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Őri Péter – Kocsis Károly – Faragó Tamás – Tóth Pál Péter (2021): Népesedési múlt. In Kocsis Károly (főszerk.): Magyarország Nemzeti Atlasza. Társadalom. Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest, 16-21.

Kocsis Károly – Bálint Lajos – Makay Zsuzsanna – Murinkó Lívia – Őri Péter – Wéber András (2021): Természetes népmozgalom. In In Kocsis Károly (főszerk.): Magyarország Nemzeti Atlasza. Társadalom. Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest, 32-43.

Faragó Tamás, Őri Péter (2021): A magyarországi történeti demográfiai kutatás vázlatos története (1945-2020). Kutatási Jelentések 103.

Őri Péter - Spéder Zsolt (2020): Folytonos átmenet: Magyarország népesedése 1920 és 2020 között. Statisztikai Szemle, 98(6), 481-521.

Őri Péter 2018: A termékenységi átmenet mintái egy mikrorégióban (Zsámbék, Tök és Perbál) a 19. század végén, a 20. század első felében. Demográfia, 61(1), 53–90.

Őri Péter – Pakot Levente (2016): Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. A Mosaic-adatbázis elemzésének első eredményei. Korall,  65.  164-192.

Őri Péter (2013): Magyarország társadalma 1869-ben. A MOSAIC-projekt magyarországi adatbázisa. Demográfia, 55. évf. (2012), 4. sz. 292–315.

Őri Péter (2008): A háztartások struktúrája a 18. század végi Magyarországon. Elemzési kísérlet. A KSH Népességtudományi Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyve, 2006-2008. 41–80.

Őri Péter (2007): Család és házasodás a 18–19. századi Magyarországon. Pest–Pilis–Solt–(Kiskun) megye, 1774–1900. Korall, 30. 8. évf. (2007 December), 61–98.

Őri Péter (2006): Demográfiai átmenetek Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye a 19. század végén, 20. század elején. Demográfia, 49. évf. (2006) 4. sz. 299–341.

Őri Péter (2006): A pestisjárványok demográfiai következményei a 17–18. századi Magyarországon. A KSH Népességtudományi Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyve, 2005. 115–162.

Őri Péter (2003): A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírások Pest megyében, 1774-1783. KSH NKI Kutatási Jelentések 75. KSH NKI, Budapest, 2003. 388 o.

Őri Péter (2003): Demográfia elméletben és gyakorlatban. II. József népszámlálása Magyarországon II. A KSH Népességtudományi Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyve, 2003. 89-127.

Őri Péter (2002): Hatalom és demográfia. II. József népszámlálása Magyarországon I. A KSH Népességtudományi Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyve, 2002. 39-73.

Összes magyar nyelvű publikáció

 

 Önálló könyvek

Faragó Tamás, Őri Péter (2021): A magyarországi történeti demográfiai kutatás vázlatos története (1945-2020). Kutatási Jelentések 103. KSH NKI, Budapest, 112 o.

Őri Péter (2003): A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírások Pest megyében, 1774-1783. KSH NKI Kutatási Jelentések 75. KSH NKI, Budapest, 2003. 388 o.

 

Szerkesztett könyvek

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2018): Demográfiai Portré 2018. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2018.

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2015.

Őri Péter (szerk.) (2014): Szám-(és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2014.

Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2012): Demográfiai Portré 2012. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2012.

Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.) (2009): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009.

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2008): Történeti demográfiai évkönyv, 2006–2008. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2006): Történeti demográfiai évkönyv, 2005. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2004): Történeti demográfiai évkönyv, 2004. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2003): Történeti demográfiai évkönyv, 2003. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2002): Történeti demográfiai évkönyv, 2002. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2001): Történeti demográfiai évkönyv, 2001. Budapest, KSH NKI

Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.) (2000): Történeti demográfiai évkönyv, 2000. Budapest, KSH NKI

 

  Cikkek, tanulmányok

Őri Péter - Spéder Zsolt (2020): Folytonos átmenet: Magyarország népesedése 1920 és 2020 között. Statisztikai Szemle, 98(6), 481-521.

Őri Péter (2019). „A modern életforma magával hozza az alacsony termékenységet.” In Tanács Eszter: Nők gyermek nélkül. Történetek vágyakozásról, veszteségről és választásról. HVG könyvek, Budapest, 226–237.

Őri Péter – Pakot Levente (2019):  Házasodás Erdélyben – Maros és Szilágy megye 1869-ben. In Tőtős Áron – K. Markaly Aranka – Koloh Gábor – Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 169–186.

Őri Péter (2018): A termékenységi átmenet mintái egy mikrorégióban (Zsámbék, Tök és Perbál) a 19. század végén, a 20. század első felében. Demográfia, 61(1), 53–90.

Őri Péter – Pakot Levente (2016): Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. A Mosaic-adatbázis elemzésének első eredményei. Korall,  65.  164-192.

Őri Péter – Pakot Levente (2016): Termékenységi átmenet mikroperspektívából 1970-es retrospektív adatok alapján. Demográfia, 2015. 58(2-3): 117–144.

Melegh Attila – Őri Péter (2015): „Többféle regionális demográfiai modellben kell gondolkodnunk.” Interjú Faragó Tamással 70. születésnapja alkalmából. Korall, 16 (2015), 59. 5–35.

Őri Péter: Mozaikok… Három Pest megyei község (Zsámbék, Tök, Perbál) népességtörténeti vázlata. In Őri Péter (szerk.): Szám- (és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2014. 207–245.

Őri Péter (2013): Magyarország társadalma 1869-ben. A MOSAIC-projekt magyarországi adatbázisa. Demográfia, 55. évf. (2012), 4. sz. 292–315.

Őri Péter (2011): Etnikum, felekezet és demográfiai különbségek a 18–19. századi Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye példája. Demográfia, 53. évf. 2010. 4. sz. 373–405.

Őri Péter (2010): „Eseménytörténet” a történeti demográfiában. In Papp Gábor – Szijártó M. István (szerk.): Mikrotörténelem másodfokon. L’Harmattan, Budapest, 2010. 279–284.

Kovács Katalin – Őri Péter (2009): Halandósági különbségek. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009. 53–65.

Kovács Katalin – Őri Péter (2009): Ok-specifikus halandóság. In Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009. 67–78.

Őri Péter (2009): Demográfiai átmenetek a 20. században. A demográfiai viselkedés térszerkezetének változásai a történeti Pest megye területén, 1900-2001. Demográfia, 52. évf. 2009. 1. sz. 31–54.

Őri Péter (2008): A háztartások struktúrája a 18. század végi Magyarországon. Elemzési kísérlet. KSH Népességtudományi Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyv, 2006-2008. 41–80.

Őri Péter (2008): A gabonaár változásai és a demográfiai események a XIX. században. A Pilis és a Dunakanyar települései, 1828–1910. In Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor (szerk.): Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Atelier, Budapest, 2008. 23–43.

Őri Péter (2008): Nemzedékek és demográfiai viselkedés Magyarországon a 19. század végén, 20. század elején. In Gyáni Gábor – Láczay Magdolna (szerk.): Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör – Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Nyíregyháza, 2008. 53–76.

Őri Péter (2007): Család és házasodás a 18–19. századi Magyarországon. Pest–Pilis–Solt–(Kiskun) megye, 1774–1900. Korall, 30. 8. évf. (2007 December), 61–98.

Őri Péter (2007): A termékenység a hagyományos világban. Korfa, Népesedési Hírlevél, 2007/1–2. 3–5.

Őri Péter (2006): Demográfiai átmenetek Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye a 19. század végén, 20. század elején. Demográfia, 49. évf. (2006) 4. sz. 299–341.

Őri Péter (2006): Gondoskodás és ellenőrzés Kőrösy József munkásságában. Statisztikai Szemle, 84. évf. (2006), 12. sz. 1104–1116.

Őri Péter (2006): Demográfiai átmenet alulnézetben. Korfa, Népesedési Hírlevél, 2006/2-3. 9–12.

Őri Péter (2006): A pestisjárványok demográfiai következményei a 17–18. századi Magyarországon. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2005. 115–162.

Őri Péter (2005): Kiskunhalas népessége 1869-ben. In Ö. Kovács József – Szakál Aurél (szerk.): Kiskunhalas története 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig. Kiskunhalas, 2005. 269–292.

Őri Péter (2004): Pest-Pilis-Solt vármegye történeti demográfiai irodalmának összefoglalása. Eredmények, lehetséges kutatási irányok. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2004. 193–242.

Melegh Attila – Őri Péter (2003): A második demográfiai átmenet elmélete. In Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesedés – itthon és Európában. KSH Népességtudományi Kutatóintézet – Századvég K. Budapest, 495-523.

Őri Péter (2003): Demográfia elméletben és gyakorlatban. II. József népszámlálása Magyarországon II. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2003. 89-127.

Őri Péter (2003): A halandóság térbeli változatai a 18. század végi Pest megyében. In K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Hermész Kör - Osiris, Budapest, 211-244.

Őri Péter (2002): Hatalom és demográfia. II. József népszámlálása Magyarországon I. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2002. 39-73.

Őri Péter (2002): A történeti demográfia Franciaországban. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2002. 299-318.

Őri Péter (2002): A népességösszeírások kezdetei Magyarországon. Korfa, Népesedési Hírlevél, 2002/2. 6–7.

Őri Péter (2001): A természetes szaporodás alakulása és helyi változatai a 18. századi Magyarországon. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének Történeti Demográfiai Évkönyve, 2001. 193-222.

Martos Gizella – Őri Péter (2000): Mezőkövesd demográfiai viszonyai a 17. század második felében. Demográfia, 43. évf. (2000) 1. sz. 94-134.

Őri Péter (1999): Válasz a KSH NKI körkérdésére. Demográfia, 42. évf. (1999) 3-4. sz. 279-283.

Őri Péter (1998): Paradigmaváltás a francia történeti demográfiában? Demográfia, 41. évf. (1998) 4. sz. 414–455.

Őri Péter (1998): A demográfiai statisztika összehasonlító története (ismertetés)
Demográfia 41. évf. (1998) 1. sz. 116–128.

Őri Péter (1994): Pest megyei járások lélekösszeírásai, 1770-1780. KSH Népességtudományi Kutató Intézet Történeti Demográfiai Füzetek 13. 1994. 1. 43-80.

Pálházy László – Őri Péter (1989): A népszámlálások története és főbb jellemzői Magyarországon. Statisztikai Szemle 67. évf. (1989) 8-9. sz. 801-813.

 

Idegen nyelvű publikációk