• Nyomtatás

KAPITÁNY BALÁZS
tudományos főmunkatárs


KUTATÁSI TERÜLETEK

 - társadalomdemográfia
 - termékenység


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: kapitany@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6657

Önéletrajz


LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Kapitány Balázs (2019): Bimodális (kétcsúcsú) termékenységi görbe Magyarországon - leíró eredmények és lehetséges okok. Demográfia, 61(2-3), 121-146. DOI: 10.21543/Dem.61.2-3.1

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2018): Gyermekvállalás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 47-64.

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2017): Hitek és tévhitek a népességcsökkenés megállításáról. In Jakab András, Urbán László (szerk.): Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Osiris, Budapest.

Kapitány Balázs (2015): A magyarországi történelmi kisebbségi közösségek demográfiai viszonyai és perspektívái 1990–2011 között. Kisebbségkutatás, 2015(3). 69-101.

Spéder Zsolt – Kapitány Balázs (2014): A termékenységi szándékok és a gyermekvállalási gyakorlat kapcsolata. Egy európai összehasonlító vizsgálat tanulságai. Demográfia, 57. évf. 2 – 3. szám. 137 – 181.

Spéder Zsolt – Kapitány Balázs (2007) Gyermekek: vágyak és tények. Dinamikus termékenységi elemzések. Életünk fordulópontjai Műhelytanulmányok 6. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kapitány Balázs (2013) Kárpát-medencei népszámlálási körkép. Demográfia, 56(1), 25-64.

Kapitány Balázs (2012) A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: Egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei. Esély: Társadalom-és szociálpolitikai folyóirat, 23(2), 3-37.

Kapitány Balázs (2012) 'Látogató párkapcsolatok' Magyarországon. Szociológiai Szemle, 22(1), 4-29.

Kapitány Balázs (2010) Mintavételi módszerek ritka populációk esetén. Statisztikai Szemle, 88(7-8), 739-754.

Kapitány Balázs (2008) A "gyed-hatás": Az 1985 és 1996 közötti családtámogatási rendszer termékenységre gyakorolt hatása. Demográfia, 51(1), 51-78.

Ignits Györgyi - Kapitány Balázs (2007): "Elnéptelenedett" települések Baranyában. Területi Statisztika, 10(2), 135-150.

Ignits Györgyi - Kapitány Balázs (2006): A családtámogatások alakulása: célok és eszközök. Demográfia, 49(4), 383-401.


További magyar nyelvű publikációk

Idegen nyelvű publikációk